Onsdag den 19 april 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:92

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:92

Onsdagen den 19 april 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

Invigningstal för nya landskapsvapen

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2

2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 21 april

SkU

Skrivelse

3

2022/23:111 Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

CU

Motioner

med anledning av prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

4

2022/23:2363

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.