Onsdag den 16 december 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:55

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:55

Onsdagen den 16 december 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 november

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Gustaf Lantz (S) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Inga-Lill Sjöbloms (S) uppdrag som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi (S) 

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2020:27 Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

4

2020/21:59 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari

JuU

5

2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari

JuU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

6

Bet. 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1 res. (SD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

8

Bet. 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

2 res. (SD, V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Gemensam debatt bet. 2020/21:AU2 och 2020/21:AU5

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

11

Bet. 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2020/21:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 

14

Bet. 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)


 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 

16

Bet. 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

17

Bet. 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

18

Bet. 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (V)

19

Bet. 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.