Onsdag den 15 november 2023

Kammarens föredragningslistor 2023/24:30

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2023/24:30

Onsdagen den 15 november 2023

Kl.

09.00

EU-politisk partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

EU-politisk partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 oktober

Meddelande om särskild debatt om åtgärder för att motverka barns och ungas kopplingar till kriminella nätverk

3

Torsdagen den 30 november efter voteringens slut

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2023/24:162 av Sofia Amloh (S)
Statsbidraget för fackförbund

5

2023/24:167 av Katarina Luhr (MP)
Minskad klimatpåverkan från svensk konsumtion

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2023/24:37

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.