Onsdag den 13 januari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:63

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:63

Onsdagen den 13 januari 2021

Kl.

09.00

 

Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum

 

 

 

Partiledardebatt

______________________________________________________________________________

 

 

1

Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum

 

2

Partiledardebatt

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM63 Meddelande om strategi för hållbar och smart mobilitet COM(2020) 789

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari

FiU

5

2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

FiU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.