Måndag den 29 maj 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:114

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:114

Måndagen den 29 maj 2023

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Annette Rydell (S) som ersättare fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 juli under Magnus Manhammars (S) ledighet

2

Marcus Wennerström (S) som ersättare fr.o.m. den 28 augusti 2023 t.o.m. den 30 april 2024 under Gustaf Lantz (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Annette Rydell (S) som suppleant i kulturutskottet fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 juli under Magnus Manhammars (S) ledighet

4

Marcus Wennerström (S) som suppleant i justitieutskottet och socialutskottet fr.o.m. den 28 augusti 2023 t.o.m. den 30 april 2024 under Gustaf Lantz (S) ledighet

Meddelande

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.