Måndag den 27 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:137

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:137

Måndagen den 27 juni 2022

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 2 och fredagen den 3 juni

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Lars Adaktusson (KD) fr.o.m. den 24 juni
Därmed upphörde Lennart Sacrédeus (KD) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Lars Jilmstad (M) som suppleant i OSSE-delegationen

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM104 Meddelande om en EU-ram för gemensam försvarsupphandling JOIN(2022) 24

FöU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

5

2021/22:140 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 11 oktober
Kammaren har beslutat att behandlingen av detta ärende får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

6

2021/22:479 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Integrationen

 

7

2021/22:515 av Tobias Andersson (SD)
Återvandring av andra grupper än ukrainare

 

8

2021/22:519 av Tobias Andersson (SD)
Utvisning av kriminella trots anknytning

 

9

2021/22:532 av Ludvig Aspling (SD)
Insatser för återvandring

 

10

2021/22:535 av Pontus Andersson (SD)
Välfärdskontroller på flygplatser
Svaret tas av Tobias Andersson (SD)

 

11

2021/22:540 av Aphram Melki (C)
Nationell strategi för att omvandla utsatta områden

 

 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

12

2021/22:460 av Alexandra Anstrell (M)
Återvinning av kompositmaterial
Svaret tas av Ann-Sofie Alm (M)

 

13

2021/22:484 av Jens Holm (V)
Ekocid och Stockholm+50

 

14

2021/22:497 av Lorena Delgado Varas (V)
Arica
Svaret tas av Jens Holm (V)

 

15

2021/22:527 av Ann-Sofie Alm (M)
Det bohuslänska miljövärdet

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

16

2021/22:522 av Thomas Morell (SD)
Förbifart Stockholm

 

17

2021/22:523 av Jens Holm (V)
Arlandabanan

 

18

2021/22:524 av Jens Holm (V)
Europeiskt bokningssystem för tågresor

 

19

2021/22:548 av Jasmin Farid (M)
Den administrativa kostnaden för Skurubron

 

20

2021/22:550 av Magnus Jacobsson (KD)
Resurser för infrastrukturunderhåll
2021/22:555 av Jasmin Farid (M)
Underhåll av vägnätet

 

 

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

21

2021/22:547 av Annika Hirvonen (MP)
Bemannade skolbibliotek

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.