Måndag den 20 maj 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:117

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:117

Måndagen den 20 maj 2024

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 29 april 

 

 

Anmälan om ordförande i EU-nämnden

 

2

Jessica Rosencrantz (M) som ordförande i EU-nämnden fr.o.m.

den 17 maj

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

3

Torsdagen den 23 maj kl. 14.00

 

 

Meddelande om särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina

 

4

Fredagen den 24 maj kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2023/24:753 av Rose-Marie Carlsson (S)
Återkrav av skolpeng

 

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 22 maj

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2023/24:FiU29 Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

 

7

Bet. 2023/24:FiU31 Samverkan om kontracykliska buffertvärden

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2023/24:FöU9 Riksrevisionens rapport om nödnumret 112 – statens och SOS Alarms hantering av larm

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2023/24:UbU16 Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

9 res. (S, V, C, MP)

 

Civilutskottets betänkande

 

10

Bet. 2023/24:CU20 Åtgärder för tryggare bostadsområden

12 res. (S, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

11

Bet. 2023/24:MJU15 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

98 res. (S, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.