Till innehåll på sidan

Måndag den 19 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:42

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:42

Måndagen den 19 december 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkande

 

1

Bet. 2022/23:NU7 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

2

Bet. 2022/23:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

3

Bet. 2022/23:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

 

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

4

Bet. 2022/23:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (S, V, MP)

5

Utl. 2022/23:NU10 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

1 res. (M, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

6

Bet. 2022/23:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 20 december

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2022/23:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

 

8

Bet. 2022/23:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2022/23:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1 res. (V)

 

10

Bet. 2022/23:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2022/23:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.