Måndag den 14 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:140

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:140

Måndagen den 14 juni 2021

Kl.

11.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av chefsjustitieombudsman

 

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

1

Erik Nymansson fr.o.m. den 1 oktober

 

 

Val till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner

 

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

2

Omval av Anna Skarhed som ordförande 

 

3

Omval av Thomas Rolén som ledamot och ersättare för ordföranden

 

4

Omval av Elisabet Fura som ledamot

 

5

Omval av Tanja Rasmusson som ledamot

 

6

Omval av Sven-Erik Österberg som ledamot

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

7

Torsdagen den 17 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

8

2020/21:789 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vård till personer som utsatts för sexuella övergrepp som barn

 

9

2020/21:798 av Erik Ottoson (M)
Vårjakt på råbock i hela landet

 

10

2020/21:818 av Mikael Oscarsson (KD)
En förnyad utredning om militärtransporter på Estonia

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

11

2020/21:212 Meddelande om kommande förslag om begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 22 september

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkanden och utlåtande

 

12

Bet. 2020/21:TU12 Förarbevis för vattenskoter

9 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

13

Bet. 2020/21:TU15 Järnvägsfrågor

19 res. (M, SD, C, KD, L)

14

Utl. 2020/21:TU17 En strategi för hållbar och smart mobilitet

 

15

Bet. 2020/21:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2020/21:NU17 Regelförenkling för företag

30 res. (M, SD, C, KD, L)

17

Bet. 2020/21:NU26 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken

3 res. (M, SD, KD)

18

Bet. 2020/21:NU29 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

 

 

Ärende för debatt

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2020/21:KU20 Granskningsbetänkande våren 2021

 

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 15 juni kl. 13.00

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2020/21:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

21

Bet. 2020/21:KU32 Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

22

Bet. 2020/21:MJU24 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

3 res. (M, SD, V, KD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2020/21:SoU25 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025

46 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2020/21:SoU30 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

8 res. (M, SD, C, V, KD)

25

Bet. 2020/21:SoU32 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicintekniska produkter – del 2

1 res. (M, SD, KD)

26

Bet. 2020/21:SoU38 Frågor om tvångsvård

1 res. (S, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.