Måndag den 12 december 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:44

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:44

Måndagen den 12 december 2016

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 15 december kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2016/17:162 av Sofia Damm (KD)
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran

 

3

2016/17:165 av Amineh Kakabaveh (V)
Situationen i Turkiet

 

4

2016/17:168 av Robert Hannah (L)
Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2016/17:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

6

Bet. 2016/17:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

8

Bet. 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

3 res. (SD, V)

 

Skatteutskottets utlåtanden

 

9

Utl. 2016/17:SkU16 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas

 

10

Utl. 2016/17:SkU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

 

11

Utl. 2016/17:SkU18 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen

 

12

Utl. 2016/17:SkU19 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer

 

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 13 december kl. 15.30

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

3 res. (C, L)

14

Bet. 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

40 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2016/17:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (SD)

16

Bet. 2016/17:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.