Fredag den 9 februari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:70

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:70

Fredagen den 9 februari 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 19 januari

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2017/18:FPM50 Förhandlingsmandat för avtal om skydd av marin biologisk mångfald ( BBNJ) KOM(2017) 812

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

3

2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

AU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

 

4

2017/18:3967 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

CU

5

2017/18:3976 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)

CU

 

med anledning av prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

 

6

2017/18:3974 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

7

2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

 

med anledning av skr. 2017/18:84 Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

 

8

2017/18:3975 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

9

2017/18:163 av Åsa Coenraads (M)
Hot och trakasserier mot företagare
2017/18:337 av Runar Filper (SD)
Brottslighet mot djurbönder

 

10

2017/18:165 av Anders Hansson (M)
Bemanning i polisens lokalområden

 

11

2017/18:172 av Lars-Arne Staxäng (M)
Ett utvidgat tjänstemannaansvar

 

12

2017/18:219 av Anders Hansson (M)
Deltidsanställda brandmän

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.