Fredag den 9 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:35

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:35

Fredagen den 9 december 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Ida Drougge (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Viktor Wärnick (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2022/23:85 av Niklas Karlsson (S)
Åtgärder för att stävja fusk med reseavdrag

 

4

2022/23:89 av Teresa Carvalho (S)
En aktiv arbetsmarknadspolitik

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2022:27 Kvalitetsavgifter och regressrätt – statens insatser för att motverka tågförseningar

TU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

6

2022/23:54 av Linus Sköld (S)
Folkbildningens framtid

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

7

2022/23:38 av Markus Kallifatides (S)
Bostadsbyggandet

 

8

2022/23:73 av Denis Begic (S)
Åtgärder för fortsatt byggande

 

9

2022/23:41 av Gunilla Svantorp (S)
Nya stambanor i järnvägssystemet

 

10

2022/23:52 av Isak From (S)
Kapaciteten på Arlanda flygplats

 

11

2022/23:70 av Hanna Westerén (S)
Prishöjningar på Gotlandstrafik

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.