Fredag den 8 januari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:61

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:61

Fredagen den 8 januari 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

1

Bet. 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag

4 res. (S, SD, V, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.