Fredag den 27 november 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:43

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:43

Fredagen den 27 november 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 6 november

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Kristina Yngwe (C) fr.o.m. den 30 november
Därmed upphör Stina Larssons (C) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelser

 

3

Nooshi Dadgostar (V) som ledamot i socialförsäkringsutskottet samt som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

 

4

Ida Gabrielsson (V) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

5

Maj Karlsson (V) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Ida Gabrielsson (V) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

7

2020/21:176 av Hans Wallmark (M)
Folkrepubliken Kinas agerande i Hongkong

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

8

RiR 2020:23 Statliga stöd med delat myndighetsansvar – möjliga förenklingar och effektiviseringar

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

9

2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation

 

10

2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD)

SoU

11

2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

12

2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

13

2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

SoU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

14

2020/21:10 av Sofia Westergren (M)
Övergödningsutredningen och hästhållningen

 

15

2020/21:27 av Jens Holm (V)
Akutplanen för klimatet

 

16

2020/21:39 av Mikael Oscarsson (KD)
Misstänkta oegentligheter vid SMHI

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

17

2020/21:141 av Mikael Eskilandersson (SD)
Utredningsbetänkandet Se barnet!

 

18

2020/21:145 av Henrik Vinge (SD)
Överbeläggning i kriminalvården

 

19

2020/21:148 av Mikael Eskilandersson (SD)
Fastställande av faderskap hos ogifta

 


 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

20

2020/21:110 av Lars Adaktusson (KD)
Restriktiva åtgärder mot Turkiet

 

21

2020/21:120 av Pål Jonson (M)
Sveriges säkerhetspolitiska linje

 

22

2020/21:122 av Kerstin Lundgren (C)
Valfusk i Venezuela

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.