Fredag den 26 april 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:107

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:107

Fredagen den 26 april 2024

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

 

11.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 5 april

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2023/24:712 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Svenskt bistånd och arbetstagares rättigheter i Ukraina

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2023/24:FPM51 Meddelande om klimatrisker COM(2024) 91

MJU

4

2023/24:FPM52 Direktiv och reviderad rådsrekommendation om stärkta arbetsvillkor för praktikanter COM(2024) 132, COM(2024) 133

AU

5

2023/24:FPM53 Meddelande om att stärka bioteknik och biotillverkning i EU COM(2024) 137

NU

6

2023/24:FPM54 Meddelande om reformer och politisk översyn inför utvidgningen COM(2024) 146

UU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

7

2023/24:561 av Teresa Carvalho (S)
Utvecklingen inom arbetsmarknadsutbildningen

 

8

2023/24:677 av Teresa Carvalho (S)
Matchningstjänster

 

 

Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

9

2023/24:607 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Västsahara

 

10

2023/24:647 av Alexandra Völker (S)
Terrorlistning av IRGC

 

11

2023/24:648 av Alexandra Völker (S)
Situationen i Etiopien

 

 

Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

12

2023/24:689 av Mattias Eriksson Falk (SD)
Informationsutbyte inom ambulanssjukvården

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

13

2023/24:699 av Sara Gille (SD)
Skolpersonal som upprätthåller hedersnormer

 

 

Statsrådet Johan Forssell (M)

 

14

2023/24:521 av Alexandra Völker (S)
Sveriges engagemang i Afghanistan

 

15

2023/24:615 av Catarina Deremar (C)
Finansieringen av UWC i Norge

 

16

2023/24:645 av Anna Lasses (C)
Civilsamhällets roll och svenskt bistånd
2023/24:673 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Civilsamhällets roll i Sveriges biståndsarbete

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

17

2023/24:685 av Mats Wiking (S)
Säkerheten på Europaväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud

 

18

Kl. 11.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 17-18 april

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.