Till innehåll på sidan

Fredag den 17 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:65

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:65

Fredagen den 17 februari 2023

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 januari

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Fredrik Stenberg (S) som ersättare fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 24 september under Björn Wiechels (S) ledighet

 

3

Anette Rangdag (SD) som ersättare fr.o.m. den 10 april t.o.m. den 12 maj under Josef Franssons (SD) ledighet

 

 

Avsägelser

 

4

Mathias Tegnér (S) som suppleant i finansutskottet

 

5

Joakim Sandell (S) som suppleant i OSSE-delegationen fr.o.m.
den 6 mars

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Fredrik Olovsson (S) som suppleant i finansutskottet

 

7

Jamal El-Haj (S) som suppleant i OSSE-delegationen fr.o.m.
den 6 mars

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

 

8

2022/23:19 Torsdagen den 16 februari

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelser

 

9

2022/23:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner 2022

KU

10

2022/23:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2022

KU

11

2022/23:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2022

KU

12

2022/23:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2022

KU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

13

2022/23:162 av Ulrika Westerlund (MP)
Stärkt barnrättsperspektiv i lagstiftningen om umgänge och vårdnad

 

14

2022/23:180 av Sanna Backeskog (S)
Medarbetarnas villkor i kriminalvården

 

 

Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

15

2022/23:108 av Eva Lindh (S)
Förutsättningarna för välfärden

 

16

2022/23:131 av Eva Lindh (S)
Välfärden i kommuner och regioner i norra Sverige

 

17

2022/23:147 av Eva Lindh (S)
Social dumpning

 

18

2022/23:175 av Nadja Awad (V)
Överskuldsättningen i samhället

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

19

2022/23:171 av Rebecka Le Moine (MP)
Åtgärder för att bevara ålen

 

20

2022/23:172 av Rebecka Le Moine (MP)
Åtgärder för att skydda vargen

 

21

2022/23:173 av Rebecka Le Moine (MP)
En djurskyddsmyndighet

 

22

2022/23:177 av Rebecka Le Moine (MP)
Djurvälfärd i djurparker

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

23

2022/23:187 av Adrian Magnusson (S)
Nationella åtgärder med anledning av höjda avgifter i kollektivtrafiken

 

24

2022/23:189 av Linus Sköld (S)
Grön omställning och bostadsförsörjning

 

25

2022/23:193 av Alireza Akhondi (C)
Förutsättningar för fler bostäder för äldre

 

 

Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

26

2022/23:181 av Joakim Järrebring (S)
Arbetet mot invasiva främmande arter

 

27

2022/23:183 av Anna-Caren Sätherberg (S)
Skydd av och åtgärder för värdefull natur

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.