Vattenfalls ägardirektiv

Interpellation 2015/16:682 av Niklas Wykman (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-26
Överlämnad
2016-05-27
Anmäld
2016-06-07
Återtagen
2016-06-13
Sista svarsdatum
2016-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Vattenfall AB:s tänkta försäljning av den tyska brunkolen beräknas påverka företagets resultat negativt med 27 miljarder kronor. Sällan går företag in i affärer med förlust som utgångspunkt, och det blir extra anmärkningsvärt när det är ett statligt bolag som gör det, då Vattenfall förvaltar svenska folkets gemensamma tillgångar. Vattenfalls förehavanden och styrning blir därför av stort allmänintresse.

Kollegor till minister Mikael Damberg, såsom statsrådet Lövin, hävdar att man måste ändra i Vattenfalls ägardirektiv för att kunna stoppa en eventuell försäljning. Samtidigt hävdar en rad jurister och forskare motsatsen, nu senast Sophie Nachemson-Ekwall, forskare i bolagsstyrning vid Handelshögskolan. Det gör även inte minst Vattenfalls egen styrelseordförande Leif G Nordström, som sa till DI den 11 maj: I tidningarna läser man att regeringen ska granska affären ungefär som att regeringen var någon slags tillsynsmyndighet, men så är det inte. Regeringen äger bolaget. Om den inte vill sälja kan den säga det. TV4 har även gjort en rundringning som visar på att det enbart är regeringspartierna S och MP som anser att ägardirektiven behöver ändras för att man ska kunna stoppa en affär.

Enligt Nachemson-Ekwall är Vattenfalls ägardirektiv tydliga. Vattenfall ska affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Nachemson-Ekwall menar därmed att det är väldigt tydligt att Vattenfalls verksamhet står på två ben. Det ena är affärsmässigheten, det andra är uppdraget att vara med och leda utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Således finns det inom ramen för befintliga ägardirektiv all befogenhet regeringen behöver för att stoppa affären, om man så önskar – utan att behöva gömma sig bakom riksdagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Delar ministern forskningens, riksdagspartiernas och Vattenfalls egen ordförandes tolkning av ägardirektiven, så att man inte behöver ändra ägardirektiven för en försäljning?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.