Vägunderhållet och Sveriges konkurrenskraft

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-17
Överlämnad
2016-05-18
Anmäld
2016-05-19
Återtagen
2016-05-24
Sista svarsdatum
2016-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter på såväl väg som järnväg. Konsekvenserna av regeringens minskade anslag till vägunderhållet blir ofrånkomligen att ett antal underhållsarbeten behöver skjutas på framtiden och att skicket på landets vägar försämras.

Sveriges konkurrenskraft har redan försämrats av att regeringen höjer skatterna på både företagande och jobb. Minskat underhåll av vägarna kan ytterligare hämma industrins konkurrenskraft, den ekonomiska tillväxten och skapandet av fler jobb. Regeringen har som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Men såväl framstående experter som svenska folket tvivlar på att regeringen lyckas uppfylla sitt mål. Infrastrukturen fungerar som Sveriges blodomlopp. Åtgärder inom transportpolitiken får således konsekvenser för ekonomi, jobb och företagande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Är det statsrådets ställningstagande att 500 miljoner kronor mindre till vägunderhållet är förenligt med regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.