Uteblivna skattesänkningar för pensionärer

Interpellation 2015/16:785 av Fredrik Schulte (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-09-01
Överlämnad
2016-09-06
Anmäld
2016-09-08
Sista svarsdatum
2016-09-20
Svarsdatum
2016-09-29
Besvarad
2016-09-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ända sedan Alliansen införde jobbskatteavdraget har Socialdemokraterna talat om att skattegapet måste slutas, och i två valrörelser i rad utställde Socialdemokraterna detta som ett vallöfte. Inte minst finansministern har i opposition upprepade gånger framhållit behovet av detta. Likt många andra vallöften förefaller även detta vara tomma ord. Ingenstans i vårpropositionen eller budgetpropositionen finns ens en antydan om att detta är en fråga som regeringen överväger. Finansministern har inte heller under sin tid på Finansdepartementet gjort några mediala utspel i frågan. Givet att de offentliga finanserna redan är ansträngda, att finansministern lånar pengar till bidragshöjningar och inte har kostnadskontroll över det växande utanförskapet och migrationskostnaderna är det lite som talar för att frågan finns på agendan. Tvärtom har regeringen på andra sätt höjt skatten för pensionärer. 

Moderaternas svar på frågan har alltid varit att i takt med att skatten sänks för dem som arbetar kommer sysselsättningen att stiga, vilket i sin tur ger utrymme för sänkningar av pensionärsskatten. Vid flera tillfällen levererade också alliansregeringen skattesänkningar för äldre. Som vi påpekade i de två senaste valrörelserna ekar socialdemokratins krav på sänkt pensionärsskatt tomt. I prioriteringar mellan skattesänkningar och bidragshöjningar kommer S alltid att välja det sistnämnda, något som dessutom ökar utanförskapet och därmed ger mindre utrymme för skattesänkningar. Nu börjar verkligheten också komma i kapp Magdalena Anderssons retorik.

Jag undrar om de utlovade skattesänkningarna för pensionärer var ännu ett ihåligt vallöfte som finansministern tänker strunta i att leva upp till, och jag vill därför fråga finansministern:

 

Avser finansministern att under mandatperioden sänka skatten för pensionärer?

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:785, Uteblivna skattesänkningar för pensionärer

Interpellationsdebatt 2015/16:785

Webb-tv: Uteblivna skattesänkningar för pensionärer

Dokument från debatten

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.