Till innehåll på sidan

Utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne

Interpellation 2022/23:58 av Ola Möller (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-11-25
Överlämnad
2022-11-28
Anmäld
2022-11-29
Sista svarsdatum
2022-12-13
Svarsdatum
2023-01-31
Besvarad
2023-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Statsminister Ulf Kristersson lovade att ett högkostnadsskydd för el skulle vara på plats den 1 november. Hans partikamrater i Region Skåne lovade under valrörelsen att högkostnadsskyddet även skulle inkludera gasanvändare.

I södra och västra Sverige handlar det om tiotusentals hushåll som använder sig av gas. Som vi alla vet kom det inget högkostnadsskydd till den 1 november. Enligt näringsministern var det en omöjlighet. Vän av ordning kan ju fråga sig varför det som i likhet med så många andra utfästelser var möjligt före valet plötsligt inte längre är det efter valet.

Denna fråga ställer sig även Moderaterna i Region Skåne. Moderater som leder ett regionstyre där näringsministerns egna partikamrater ingår. Ordföranden i Region Skåne Carl Johan Sonesson har föredömligt bjudit in näringsministern till Skåne för att diskutera de löftesbrott som skett. Dels när det gäller frågan om högkostnadsskydd per den 1 november, dels frågan om utebliven kompensation för gasanvändare. Näringsministerns svar till regionstyrelsens ordförande förskräcker, för övrigt. Näringsministern kallar möten med oroliga företrädare för befolkningen i Skåne för kaffedrickande. Något som Carl Johan Sonesson beskriver som uselt, väldigt arrogant och oseriöst. Jag kan bara instämma. Intressant i sammanhanget är också att en gaskund i Trelleborg också har försökt att nå Ebba Busch för ett samtal om löftesbrottet kring gasen. Näringsministern ansåg sig inte ha tid för kunden, men av tjänstemän fick hon beskedet att hon skulle vända sig till sina lokala politiker.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Hur förhåller sig ministern till löftet om att konsumenterna skulle få elkompensation per den 1 november?
  2. Har minstern för avsikt att träffa företrädare för Region Skåne och därmed den skånska befolkningen?
  3. Har ministern för avsikt att kompensera kunderna för höjda gaspriser och i så fall, på vilket sätt?

Debatt

(13 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:58, Utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne

Interpellationsdebatt 2022/23:58

Webb-tv: Utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Herr talma och ärade riksdagsledamöter! Riksdagsledamoten Ola Möller har frågat mig hur jag förhåller mig till löftet om att konsumenterna skulle få elkompensation per den 1 november, om jag har för avsikt att träffa företrädare för Region Skåne och därmed den skånska befolkningen samt om jag har för avsikt att kompensera kunderna för höjda gaspriser och, i så fall, på vilket sätt.

Redan den 27 oktober 2022 presenterade vi tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät modellen för regeringens elstöd till svenska hushåll och företag. Samma dag ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen om att få använda 55 miljarder kronor från de så kallade flaskhalsintäkterna, eller kapacitetsavgifterna, till att finansiera detta. Energimarknadsinspektionen har sedan dess godkänt Svenska kraftnäts ansökan, och Försäkringskassan har meddelat att utbetalningarna till hushållen kommer att påbörjas den 20 februari.

Den 9 januari 2023 beslutade regeringen att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushåll i hela Sverige och avser ersättning för hushållens elkostnader under november och december 2022.

Vad gäller frågan om eventuell kompensation för höga gaspriser meddelade regeringen den 6 december 2022 att ett gasprisstöd kommer att gå ut till de omkring 27 000 hushåll i Sverige som är anslutna till det västsvenska stamnätet för gas. Planeringen är att gasprisstödet ska motsvara högkostnadsskyddet för el och uppgå till 79 öre per kilowattimme för perioden oktober 2021-september 2022.

Jag går vidare till frågan om besök i Skåne. I början av december besökte jag Skåne, där jag bland annat träffade representanter för regionen, Företagarna Region Syd, NCC, Volvokoncernen och SSAB. Under mitt besök var jag även i kontakt med regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson och regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke. Vi hade ett konstruktivt samtal om hur energikrisen påverkar Skåne och kommer även fortsättningsvis att ha en dialog om dessa frågor.


Anf. 2 Ola Möller (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! "Vi hör er", sa den blivande näringsministern i valrörelsen. Hon hörde och gav ett löfte om pengar på kontot den 1 november. Sedan funkade inte det, och då blev det "i god tid före jul" - detta stod att läsa på den blivande näringsministerns Instagramkonto. Några pengar har vi inte sett röken av, och det har såklart skapat ilska - en befogad sådan, som här i dag kanaliseras i kammaren.

Att hushållen skulle få kompensation med början den 20 februari har vi ju, sent omsider, fått veta. Men det gäller inte alla hushåll; några får vänta till mars. Alla hushåll behandlas heller inte likvärdigt - bostadsrätter och hyresrätter får bara delvis kompensation, om den inte uteblir helt.

För gaskunderna hägrar kompensationen någonstans framöver, men vi vet inte när. Företagen har inte fått något datum. Dessutom kan teknikaliteter som har varit dåligt hanterade innebära att många företag inte får mer än en bråkdel av de 22 miljoner som taket är. Kooperationer kan drabbas av samma sak.

Tyvärr stannar det inte där. Änkor kan bli utan ersättning för att maken stod på elräkningen.

Folk har använt sina sista sparpengar i väntan på en kompensation som skulle komma i god tid före jul. Men banker och elbolag har skickat detta vidare till kronofogden, för en näringsministers ord är väldigt lite värt på betalmarknaden. Nu ökar dessutom varslen.

Samtidigt, herr talman, har regeringen och SD sagt nej till åtgärder för att lindra krisen. De har sagt nej till en elakut. Krissamtal har avvisats. Barnbidraget ska inte höjas.

De som däremot har fått hjälp och lindring är hjärtat i högerregeringens politik. Höginkomsttagarna får 13 miljarder i skattesänkningar. Dessutom hemlighålls kompensationen. Man behöver inte vara så införstådd med tingens ordning för att förstå varför. Samma personer som får 13 miljarder i skattesänkningar kommer i stor utsträckning att överkompenseras på grund av stödets utformning. Detta vill regeringen givetvis inte visa, för det visar ju på att det är samma grupper som gynnas av dess politik gång på gång. Därför är det också intressant att näringsministern själv inte vill svara på vilken elräkning hon har när andra partiledare utan omsvep berättar detta.

Jag är ledsen, herr talman, men det finns mer. Trots möjligheten att ta ut en skatt på de övervinster som enligt vissa bedömares uppskattning uppgick till 80 miljarder förra året har regeringen släpat fötterna efter sig. Detta kunde ha gjorts sedan oktober förra året. Nu införs det i mars, och då på några futtiga hundratal miljoner - en spottstyver.

Näringsministern brukar tala om hjärtlandet. Jag och mina kamrater här i kammaren representerar hjärtlandet, från norr till söder. Näringsministern sa i valrörelsen att hon hörde hjärtlandet. Jag hoppas att hon hör hur förbannade, besvikna och ledsna dessa väljare och medborgare är. De är förbannade därför att näringsministern, enligt regionstyrelsens ordförande i Skåne, är väldigt arrogant och oseriös och därför att hanteringen och agerandet är uselt. Detta är inte mina ord, utan det är hennes koalitionskamrats ord.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

De är också förbannade för att hon inte vill dricka kaffe i Skåne. Förutom att det är näringsministerns förlust att hon inte får smaka världens bästa kaffe - en god kopp Skånerost - nere i Helsingborg är det så att skåningarna förväntar sig en ursäkt för hur näringsministern agerade.

Nu får näringsministern chansen. Kan näringsministern här och nu be skåningarna om ursäkt för det usla agerandet?

(Applåder)


Anf. 3 Adrian Magnusson (S)

Herr talman! Då var vi äntligen här - mer än 60 dagar efter att denna interpellation lämnades in. Mycket har hänt på dessa mer än 60 dagar. Vi har fått besked om att det elstöd som skulle ha varit på plats den 1 november 2022 börjar betalas ut i februari, i alla fall till några av landets elkonsumenter, exempelvis skåningarna.

Ett vanligt samtalsämne runt de skånska julborden var just elprisstödet. Svenska folket, vilket regeringen förhoppningsvis anser inkluderar skåningarna, skulle i lugn och ro kunna fira jul i vetskap om att det skulle finnas ett högkostnadsskydd för de höga elpriserna. Men det fanns inte. Nu verkar det dock som sagt komma i februari. Vi får hoppas det så att det inte behöver bli en ny diskussion över påskmiddagen i det skånska hjärtlandet, till exempel i Peppinge, Rörum eller Skivarp.

Herr talman! Skåningarnas oro över de höga elpriserna har varit känd länge. Skåne är som vi vet porten till kontinenten. På andra sidan sundet börjar världen. Det är därför inte konstigt att Putins energikrig mot den europeiska så kallade elmarknaden drabbar Skåne särskilt svårt. Detta har varit känt länge, både i kammaren och på Regeringskansliet - förhoppningsvis också efter den 18 oktober 2022.

Det är därför inte särskilt konstigt att skånska politiker, brett över partigränserna, uttrycker oro över elpriserna. De borde mötas av sympati och förståelse även norr om Osby.

Döm därför om min förvåning när jag läste att Skånes moderate regionstyrelseordförandes högst relevanta oro över elpriserna avfärdades av den då relativt nytillträdda energi- och näringsministern. En i all välmening framställd inbjudan att diskutera skåningarnas situation och oro avfärdades som kaffedrickande. Reaktionen var skarp, irritationen stor och frustrationen signifikant. Allt annat hade ju varit anmärkningsvärt. Det var ändå en kollega på den politiska högerkanten som avfärdades på detta vis. Det var ett förvånansvärt mått av arrogans och nonchalans mot Skåne, skåningarna och skånska företrädare som uppvisades för några månader sedan.

Herr talman! Energi- och näringsministern har först efter att denna interpellation ställdes åkt till Skåne och träffat skånska företrädare. Om det dracks kaffe, te eller annan dryck förtäljer inte historien. Men det är anmärkningsvärt att det krävdes en interpellation i Sveriges riksdag för att skånska företrädare skulle behandlas med respekt. Det borde inte behövas, men det är uppenbarligen denna regerings melodi.

Herr talman! Jag undrar om energi- och näringsministern har reflekterat över hur hon själv och hennes stab agerade för några månader sedan? Anser hon att det var okej att avfärda den moderate regionstyrelseordförandens oro och inbjudan som kaffedrickande? Hur kommer hon i framtiden att bemöta oro som förmedlas från ledande skånska företrädare, högerpolitiker eller inte?


Anf. 4 Marianne Fundahn (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag ska berätta om Ingrid, en ensamstående pensionär på 82 år. Ingrid använder i likhet med 830 andra hushåll i Trelleborg gas för uppvärmning. Det har hon gjort sedan 1980-talet när gasen kom till Trelleborg. Då bestämde sig Ingrid och hennes man för att byta ut den smutsiga oljeeldningen, och valet föll på gas. Först var det naturgas och sedan biogas, för som Ingrid säger ville de värna miljön.

Det fungerade bra till för något år sedan när gaspriserna började stiga drastiskt. Ingrid hade tidigare ett bundet avtal om 50 öre per kilowattimme, men när avtalet gick ut gick det inte längre att teckna avtal med bundet pris. Detsamma gällde för elen. Trots att Ingrid försöker spara och har sänkt värmen har hon en gasräkning på 11 000 kronor i månaden. Till det kommer kostnaden för hushållsel. Pensionen ska också räcka till mat och andra kostnader.

Detta går inte i längden, och Ingrid är rädd att hon inte ska ha råd att bo kvar i huset som hon och hennes nu avlidne man köpte för 43 år sedan. Hon undrar också var hon ska hitta en annan bostad, för det finns ju inga lägenheter.

Den 6 december fick Ingrid ett efterlängtat och välkommet besked när regeringen fattade beslut om gasstödet. Detta positiva besked grumlades dock av att hon och andra hushåll med gas inte vet när de får stödet. Det är också en kortsiktig lösning.

Det har aviserats att gaspriset kommer att fortsätta att ligga högt. Här behövs en långsiktig lösning så att Ingrid och andra gaskunder slipper oroa sig för vad som händer sedan. Vilken lösning ser statsrådet Busch för Ingrid och andra gaskunder?


Anf. 5 Joakim Sandell (S)

Herr talman! Jag tänkte knyta an till min kollegas förtjänstfulla redogörelse för Ingrids skenande räkningar. Socialdemokraterna presenterade ett förslag i finansutskottet som visserligen inte skulle ha löst Ingrids problem långsiktigt, men kortsiktigt - och i en sådan här situation är det viktigt med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Många med höga gasräkningar har nämligen inte problem med soliditeten utan med likviditeten. Här skulle en el- och gasräkningsakut kunna hjälpa.

Detta har dessutom blivit ännu mer akut i och med att det elstöd som ska börja betalas ut den 20 februari egentligen inte är ett elstöd utan ett energislagsstöd, för gasen är utelämnad.

Ingrid och andra konsumenter i Skåne som har problem med likviditet men inte soliditet har nu inget annat val än att göra sig av med tillgångar, men att göra sig av med tillgångar när man är tvingad till det för att betala räkningar är sällan en god ekonomisk idé.

Varför sa ni nej till den hjälp som faktiskt fanns att få för Ingrid, nämligen el- och gasräkningsakuten?


Anf. 6 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Låt mig upprepa: Vi ser er, vi hör er och vi kommer inte att lämna någon i sticket.

Att ta Sverige genom denna svåra energikris har absolut högsta prioritet. Jag menar att svenska folket har rätt att utkräva ansvar för att Sverige befinner sig i detta sårbara läge. Det ansvaret ligger primärt på Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet och bitvis Centerpartiet. Svenska folket har också rätt att utkräva ansvar för att Sverige inte ska hamna här igen och för att Sverige ska ta sig ur energikrisen. Det ansvaret faller på mig och regeringen.

Redan förra vintern tog jag emot många brev och samtal från medborgare som inte hade lätt att få ihop ekonomin. Jag berättade vid många tillfällen om en pensionär som då hade en elräkning som var större än hela hans pension.

Detta är anledningen till att vi nu går fram med ett elstöd i flera omgångar som är betydligt större än den förra regeringens, kommer mycket snabbare och är säkrare. Flera hushåll kommer nu att ha ett elstöd i första omgången på uppåt 16 000 kronor, att jämföra med de några tusenlappar som det förra elstödet från den förra regeringen låg på. Det kommer också snabbare. Det förra elstödet nådde hushållen från april och framåt, en del under sommaren. Det här elstödet börjar betalas ut den 20 februari. Det är dessutom säkrare. Ingen kan nämligen riktigt redogöra för om det förra elstödet - detta kommer vi att diskutera i en interpellationsdebatt senare i eftermiddag - verkligen nådde alla hushåll. Det var inte särskilt rättssäkert.

Det har talats om min relation till Carl Johan Sonesson, regionrådet i Skåne. Jag kan berätta för kammaren och andra som lyssnar att den relationen är god, särskilt när man tar sig förbi mediefjädrar om att jag skulle kalla inbjudningar till olika delar av landet för kafferep. Det är de inte. Jag kommer gärna och besöker alla delar av vårt vackra, avlånga land.

I mitt svar till Region Skåne sa jag också att jag gärna besöker Skåne - men inte för att vara en i raden av politiker som beklagar sig över att den tillväxtmotor som Öresundsregionen är inte har tillräckligt goda förutsättningar men sedan inte levererar några lösningar. Jag prioriterade besök till Skåne när vi hade möjlighet att leverera på fler detaljer kring elstödet men framför allt också ett gasstöd. För notera det: Den förra regeringen hade inget gasstöd alls och hade inte heller något stöd alls för företagen.

Det som skulle vara genuint respektlöst av mig - det är den stora lärdomen här - är att låtsas som att det inte spelar någon roll när man plockar bort 3 000 megawatt ur det svenska energisystemet. Det gör det. Nu påbörjas den långsamma men viktiga återuppbyggnaden av det svenska energisystemet för att pressa priser, öka robustheten och göra Sverige mindre sårbart.

Sedan vill jag vända mig till dem som undrar vad som händer med elstödet om man är drabbad av sorg efter att ha mist en make eller maka. Man kommer självklart att kunna ta del av elstödet. Vi håller på och löser teknikaliteterna kring detta. Det kommer att betalas ut. Den som är i sorg ska inte behöva få en ännu större börda i sin redan tuffa situation. Vi kommer att lösa den situationen.


Anf. 7 Ola Möller (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag får tacka näringsministern för hennes anförande. Det sista beskedet var glädjande.

Jag måste också, nu när jag har möjlighet, säga att jag står bakom näringsministerns val av klädsel när hon åkte till Norrland. Som skåning hade jag också klätt mig på samma sätt, så all sympati i det fallet.

Däremot har jag ingen sympati när man säger att ingen ska lämnas i sticket. Jag har också fått brev. Jag har träffat människor som har fått gå från huset för att de inte fick elstödet när de litade på näringsministern och hennes koalitionskollegor. De är lämnade i sticket. De är förbannade. Där duger inte fina ord om kärnkraft längre fram som något slags plåster på såren. Det var ju trots allt så att näringsministern lovade detta - den 1 november, och sedan i god tid före jul - tillsammans med regeringschefen.

Hade vi använt den här logiken på andra saker hade vi redan nu haft ny kärnkraftsel i vägguttagen - regeringen har ju tillsatt utredningar och ska ändra lagar. Skjutningarna hade upphört - regeringen ska ju genomföra rättsstatsvidriga utredningar för att få stopp på dem. Det skulle också finnas en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör - det utredde ju den förra regeringen. Det är den logiken man tillämpar från regeringens sida: Stödet var på plats, alltså ska folk vara nöjda. Nej, de är lämnade i sticket!

Jag kan informera näringsministern om att det faktiskt inte kommer någon ny kärnkraftsel ur väggen, och det kommer det inte att göra på lång tid. Jag kan informera om att skjutningarna fortsätter, trots utredningarna. Jag kan också informera om att om man försöker köra under Öresund strax norr om Råå vallar kommer man att antingen få motorstopp eller drunkna innan man är i Helsingör. Det är så det är.

Därför blir det tomma ord att stå här och säga att vi ser er och vi hör er, när inte pengarna är på kontot. Du kan inte gå till banken med ett löfte om att pengar ska komma. Företagarna sa om stödet till företagen att hade man fått ett datum hade man haft en säker fordran på staten. Då hade man kunnat gå till banken och säga: Jag får pengarna den dagen, alltså kan vi lösa detta.

Jag förstår inte varför regeringen drar benen efter sig. Det är ju det som händer. Det har varit en klantig hantering. På punkt efter punkt uppdagas saker - det är änkorna, det är företagen, det är gaskunderna. Det visar att regeringen inte är mogen uppgiften.

Vi kan ha en lång diskussion om energisystem. Vi kan säga någonting om det också. Men att hantera människors ekonomi här och nu är en regerings uppgift, och på den uppgiften har regeringen fallerat. Det råder inget tvivel om det.

När det gäller sättet att uttrycka sig i medierna brukar dessa, i alla fall de kloka medier som inte är alternativa och befinner sig i en annan verklighet, citera korrekt. Det var väl ändå så att näringsministern uttryckte sig i termer av kaffedrickande. Jag förstår inte hur man som näringsminister, som svar på en direkt inbjudan att komma till en av landets största regioner, kan uttrycka sig på det viset att det renderar citat från regionstyrelsens ordförande om arrogans, oseriositet och att det är uselt.


Anf. 8 Adrian Magnusson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Min kamrat från Skåne avslutade med att ta upp detta med kaffedrickandet - jag vill inte åka till Skåne och dricka kaffe. Det ordvalet har inte bemötts, och man har såvitt jag vet aldrig bett om ursäkt för det. Det nämndes att det tydligt skrevs i ett sms och mötte en väldigt kraftfull reaktion från en moderat regionstyrelseordförande. Det hade gått att bemöta en folkvald representant med betydligt mer respekt än så.

Men som vi alla vet gör den här regeringen aldrig några fel. Det är alltid någon annans fel, och ska man ha sagt någonting kan det alltid spinnas till något annat. Man menade något annat med det man sa. Något betyder alltid något annat. Den 1 november 2022 betyder den 20 februari 2023. Kaffedrickande betyder stort tack för inbjudan, jag kommer gärna. Att ta ansvar betyder att peka på någon annan.


Anf. 9 Marianne Fundahn (S)

Herr talman! Tyvärr fick Ingrid och jag inget svar på vad som ska hända med gaskunderna.

Det är inte bara hushåll med gasvärme som drabbas av de höga gaspriserna utan även företag som använder gas. Ett bageri i min hemstad har tvingats höja brödpriserna med 25 procent, vilket drabbar kunderna hårt. Detta beror nu inte enbart på gaspriserna, ska sägas, även om det är en stor del. Det beror också till en del på de ökade drivmedelskostnaderna. De säger också att ökningarna kan bli ännu större. Det tar dock tre till fyra månader att få igenom prisjusteringar, och mycket kan hända under tiden.

Det blir också en ojämn konkurrenssituation när företag som använder el utlovas stöd, även om de nu inte riktigt vet när de får stödet, medan företag som använder gas inte får något stöd alls. Kan statsrådet förklara varför de företag som använder gas inte får något stöd alls?


Anf. 10 Joakim Sandell (S)

Herr talman! När jag lyssnade på statsrådets svar på våra frågor kom jag att tänka på ett inlägg i partiledardebatten senast: "Jag tror inte att någon som lyssnar på dagens debatt är speciellt betjänt av ett blame game. Vi har nog med politiker som skyller sina misstag på andra och inte själva vill ta ansvar."

Svaret på interpellationen inleds dock med just detta, ett blame game. Ingrid och andra gaskunder i Skåne är inte betjänta av detta blame game utan har rätt att kräva svar av regeringen om varför det inte är möjligt att inrätta ett kortsiktigt stöd likt en el- och gasprisakut för gaskunder som Ingrid. Jag hörde inget svar på den frågan i statsrådets inlägg, så jag får väl lov att ställa den igen.


Anf. 11 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag vill adressera frågan om tidsaspekten för elstödet. Nio dagar efter att vi tillträdde i regeringsställning kunde svenska folket räkna på vad man kommer att få i elstöd och vad man har rätt till.

Det första elstödet av de två vi har presenterat omfattar betydligt fler hushåll - miljoner fler - än vad den förra regeringens elstöd gjorde. Det var en trygghet som vi tyckte var viktig att ge, och därmed levererade vi också på löftet att man skulle kunna fira en blå jul i stället för en så kallad rödgrön jul, som retoriken sa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I flera intervjuer i samband med att vi presenterade förslaget om högkostnadsskydd svarade jag på frågan om detta innebar att man med säkerhet skulle ha pengarna på kontot före jul, och i flera intervjuer svarade jag nej.

På Kristdemokraternas hemsida, för att svara för mitt eget parti, står det tydligt: "Dock kommer det bara gå att bestämma vad varje hushåll ska få i ersättning i efterhand, när pris och förbrukning är känt. Det är därför inte realistiskt att elkunderna får pengar på kontot före jul. Förra vintern kom de första inbetalningarna till elkunder ut i mars." Jag tror att det ska vara april, för att vara riktigt korrekt. Vi har alltså försökt vara mycket tydliga med vad det innebar.

Det stämmer inte att regeringen inte kan stå för om vi ändrar oss och inte levererar det vi har sagt. Vi har varit mycket tydliga med att vi har bytt modell. Det blir inget högkostnadsskydd, utan det blir ett elstöd i stället. Vi har redogjort för de mycket giltiga skälen till att vi har bytt modell i ett svårt ekonomiskt läge, där vi inte vill driva på elförbrukningen nu när myndigheterna har gått ut och sagt att vi har gått från låg risk för frånkoppling i elsystemet till en reell risk, alltså att man behöver rotera mörkläggningar och att det blir svart i omgångar.

Vad gäller frågan om en elräkningsakut hade vi kontakt med elhandelsbolagen, som konstaterade att det skulle bli mycket svårt. De kom till riksdagen och avrådde från det. Vi konstaterar också att en elräkningsakut eller liknande skulle ha kunnat vara på plats efter det att elstödet har kommit, och då tyckte vi att det var viktigare att leverera på elstödet. Vi har också försökt lyssna till dem som skulle behöva hantera en sådan elräkningsakut.

Jag vill även adressera frågan om att peka finger. Som jag var inne på tycker jag att svenska folket har rätt att utkräva ansvar för varför vi är i detta sårbara läge. Detta ansvar ligger tyvärr inte hos mig - då hade vi gjort annorlunda - men ansvaret för att se till att det inte fortsätter att vara så här ligger helt och hållet på mig och regeringen.

När det gäller att inte peka finger, betyder det att man inte kan utkräva ansvar? Nej, man måste kunna utkräva ansvar för varför 3 000 megawatt har försvunnit, varför vi har fokuserat så mycket på att bara få ut mer elproduktion och inte på att ha en energimix som har rätt egenskaper och som gör att vi har el där det behövs, när det behövs, i alla delar av landet, 24:7, 365 dagar om året, eller på vilka egenskaper som behövs. Det är för att vi behöver dra lärdom. Det handlar alltså om rätten till ansvarsutkrävande men också om lärdom, för att se till att vi inte hamnar i detta läge igen.

Återigen: Det är svårt att kompensera i efterhand när delar av elsystemet har nedmonterats. Vår uppgift nu är att se till att vi inte hamnar i det läget igen, men under tiden får vi ett elstöd som kommer betydligt snabbare än det förra, som är avsevärt större, som är mycket säkrare och som når många fler svenskar i en mycket svår tid.


Anf. 12 Ola Möller (S)

Herr talman! Det är en faslig tur att vi har haft en socialdemokratisk regering som kunde ge Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram en mycket större och bättre elkompensation än den som vi var tvungna att ordna i all hast förra vintern på grund av att Putin olagligt invaderade Ukraina.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Näringsministern borde tacka Socialdemokraterna för det fina förarbetet, där halva landet inte var uteslutet. Det var regeringen och näringsministern själva som valde att utesluta, men det kommer att diskuteras senare. Allt ska ändå vara sossarnas fel, för de är ju egentligen onda. Det är därför man kan inte kan ha en energiöverenskommelse med dem.

Ebba Busch var partiledare 2016 när det slöts en energiöverenskommelse, som Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade och som till exempel innebar att ny kärnkraft kunde byggas. Ebba Busch var kommunalråd i Uppsala när hennes egna partikamrater satt i regeringen och gjorde en energiuppgörelse 2011, men det vet näringsministern inte något om. Hon har inget ansvar för det, utan det är sossarnas fel.

Nu ska jag vara konstruktiv. Jag önskar att näringsministern i stället hade pratat om att vi ska bygga ut de sju havsbaserade vindkraftsparker som ligger på regeringens bord. Hur kan vi se till att ett fullt fungerande kraftverk i Malmö inte forslas bort till Kina? Hur kan vi stoppa marknadsmekanismerna i elprisområdena nu när man ser över dem? Hur kan vi frikoppla gaspriserna från de andra energipriserna på den europeiska marknaden? Hur kan vi prata om batterier i Skåne - sådana som man har i Australien, som är på tusentals megawatt och som skulle kunna stå någonstans i Skåne där skånska moderater vill bygga kärnkraft. Lägg batteriparkerna där!

Låt oss prata om detta, och låt oss få till blocköverskridande samtal som inte är villkorade med att säga ja eller nej utan som faktiskt tar fasta på att vi ska vara teknikneutrala och tro på framtiden, då det finns många möjligheter att lösa det. Men detta vill inte regeringen, för då måste de kapitulera från sin ståndpunkt att allt är sossarnas fel.

(Applåder)


Anf. 13 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag kan glädja Ola Möller och andra som tittar på denna debatt med att den långa raddan med efterlysta åtgärder för kortare tillståndsprocesser, besked om havsbaserad vindkraft och så vidare nu har nått regeringens bord och att vi arbetar aktivt med dem. Jag kan meddela att vi jobbar med alltihop och att vi gärna samarbetar om det finns goda idéer om hur detta kan landas på bästa tänkbara sätt.

Jag står för att jag som partiledare 2016 var med och slöt den energiöverenskommelse som fick bort den skadliga effektskatten. Men det största partiet, som också satt i regeringen, uttalade gång på gång via sin finansminister och sedermera statsminister och partiordförande Magdalena Andersson att vi på sikt behöver fasa ut kärnkraften och att vi gärna ska ha mer elproduktion men inte ny kärnkraft. Det är klart att detta sänder en signal till marknaden om att kärnkraften inte är välkommen.

Den nya regeringen och de fyra samarbetspartierna arbetar under parollen att alla goda krafter behövs och att vatten, vind och sol är välkomna men även kärnkraften, för vi är ett vackert men avlångt land som behöver ha tillräckligt med elproduktion både i södra Sverige och i norra Sverige om vi ska klara den gröna omställningen, värna svenska arbetstillfällen och få rimligare elpriser för hushållen framöver.

Jag vill avslutningsvis säga att jag gärna dricker kaffe men gärna i kombination med leverans. Det är för många politiker som har beklagat sig över svåra situationer för våra företagare och hushåll men som inte har lyckats lösa de svåra knutarna. Jag dricker gärna Skånerost, även om det finns många andra kaffesorter i vårt vackra avlånga land. Jag gör jag gärna detta när vi kan komma till skott och gå från ord till handling, och jag gör det gärna med socialdemokrater även framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.