Transportinfrastrukturen i Norrland

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-17
Överlämnad
2016-05-17
Anmäld
2016-05-18
Återtagen
2016-05-24
Sista svarsdatum
2016-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som en viktig förutsättning för att säkra ett gott näringslivsklimat.

Utmaningarna med transporter i norra delarna av Sverige måste lösas gränsöverskridande. I exempelvis Värmland och Skåne drar man stor nytta av grannländerna Norge och Danmark. Norrland behöver kunna dra samma nytta av Norge och Finland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att förbättra den gränsöverskridande transportinfrastrukturen i Norrland? 

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.