Trafikstörningar

Interpellation 2009/10:235 av Larsson, Lars Mejern (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-02-09
Anmäld
2010-02-09
Sista svarsdatum
2010-03-02
Besvarad
2010-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 9 februari

Interpellation

2009/10:235 Trafikstörningar

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Tusentals pendlande värmlänningar drabbas nu av tågförseningar. Busstrafik har satts in för att ersätta tågen, men även anslutningstrafik med bussar har stora förseningar. Orsaken är snö, is och kyla.

Detta har fått till följd att många värmlänningar inte kommer till eller har kommit för sent till sina arbeten, skola eller fritidsverksamhet.

Informationen kring om eller när tåg eller buss ska avgå i realtid har inte heller fungerat.

Spårbyten, ändring av busshållplatser med mera sker utan information eller i bästa fall genom utrop i högtalare. Det gäller att höra vad som sägs och snabbt förflytta sig mellan perronger. Det har medfört stora problem för äldre och funktionshindrade.

Att råda över snö, is och kyla är svårt för ministern, dock har ministern vid upprepade tillfällen i tidningsintervjuer givit den tidigare socialdemokratiska regeringen ansvaret för försenad och inställd kollektivtrafik

Jag vill med anledning av detta nu fråga statsrådet:

-      Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit under de senaste tre åren för att avvärja störningar i samhällets infrastruktur?

-      På vilket sätt har statsrådet och den borgerliga regeringen bidragit till att lösa problemet vid väderstörningar?

-      På vilket sätt har statsrådet tagit initiativ till förbättrad information vid störningar i trafiken?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.