Trafikdatalagring

Interpellation 2014/15:201 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2014-12-19
Överlämnad
2014-12-21
Anmäld
2015-01-12
Sista svarsdatum
2015-01-26
Svarsdatum
2015-01-27
Besvarad
2015-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2012 röstade en majoritet av riksdagen ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Det syftar till att internet- och teleoperatörer i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott.

 Miljöpartiet röstade nej till propositionen. Deras hållning i frågan har alltsedan dess varit att man vill riva upp datalagringsdirektivet. Det skulle få förödande konsekvenser för brottsbekämpningen.

Trafikuppgifter är av stor betydelse för utredning av allvarlig brottslighet. De inhämtas i utredningar om bland annat mord, våldtäkt, grova narkotikabrott och terroristbrott.

Polisen behöver få ut lagrade uppgifter för att kunna lösa brott. Uppgifterna kan exempelvis knyta en misstänkt person till en plats vid en viss tidpunkt. Trafikuppgifterna kan också användas för att ta reda på om en misstänkt ringt ett samtal med sin mobiltelefon och till vem. Uppgifterna kan fungera som viktiga pusselbitar i polisens utredningsarbete.

I april i år ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivets utformning. I en analys som lämnades till dåvarande justitieminister Beatrice Ask i juni konstaterades dock att de svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter inte strider mot vare sig EU- eller Europarätten.

I analysen konstaterades att inhämtningslagen är befattad med vissa brister som kan behöva rättas till. Därför tillsatte den dåvarande regeringen Datalagsutredningen som ska redovisa sitt uppdrag den 31 mars. Direktiven bygger på att trafikdatalagring även fortsättningsvis ska användas i det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet.

 Socialdemokraterna har varit tydliga med att svensk lag gäller och att operatörerna ska fortsätta att lagra trafikuppgifter. Nu är även Miljöpartiet ett av partierna i regeringen. I en debattartikel på SVT Opinion i november klargjorde två företrädare för Miljöpartiet att de anser att lagen är problematisk och att man inlett en översyn av den.

 Det är viktigt att få klarhet om regeringen avser att stå kvar vid den tidigare regeringens ställningstagande om trafikdatalagring.

 Därför vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Avser ministern att införa några begränsningar i polisens möjligheter att använda sig av uppgifter baserade på trafikdatalagring?

Avser ministern att göra några förändringar i Datalagringsutredningens direktiv?

Debatt

(8 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2014/15:201, Trafikdatalagring

Interpellationsdebatt 2014/15:201

Webb-tv: Trafikdatalagring

Dokument från debatten

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.