Säkerställande av träffsäkert elstöd

Interpellation 2022/23:395 av Marielle Lahti (MP)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2023-06-12
Överlämnad
2023-06-13
Anmäld
2023-06-14
Återtagen
2023-08-18
Sista svarsdatum
2023-08-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringens elprisstöd har inte gått till dem som behöver det mest. Samtidigt som miljardärer i södra Sverige får stöd på över 100 000 kronor lämnades ensamstående föräldrar, pensionärer och låginkomsttagare i norra Sverige länge ensamma i denna kris – trots att många av dem också sett sina elkostnader öka markant. 

De höga elpriserna har lett till att nästan alla svenskar har fått mindre marginaler ekonomiskt. Samtidigt är det viktigt att förstå att situationen ser väldigt olika ut för olika grupper – vissa är helt enkelt mer utsatta än andra. Den svenska definitionen av utsatta kunder omfattar inom energibranschen personer som saknar förmåga att betala för den el eller naturgas som överförs eller levereras till dem för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Denna grupp var år 2017 cirka 20 000 personer. Det finns ingen statistik över hur stor denna grupp är i dag, men vad som däremot är säkert är att det är en oerhört sårbar grupp. 

Vi vill se att framtida eventuella elprisstöd utbetalas till dem som verkligen behöver det – Sveriges utsatta kunder. Detta är elkunder som riskerar att kopplas bort från elnätet eftersom de inte lyckats betala sina fakturor. Regelverket för denna typ av frånkoppling är dock inte anpassat för akuta krissituationer. Vi vill därför att reglerna inte ska tillämpas under pågående kris. Ingen ska gå utan el på grund av svårigheter att betala sina räkningar till följd av en krissituation. Regeringen bör också se över inför kommande utbetalningar hur stödet ska göras mer rättvist och inte gå till dem som absolut inte behöver det. Det är orimligt att stora summor stöd betalas ut till miljardärer, till uppvärmning av inomhuspooler i fritidshus och till lyxvillor. 

Mot denna bakgrund skulle jag vilja ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Hur avser ministern att säkerställa att eventuellt kommande stöd till elkunder blir så träffsäkert som möjligt?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.