Regeringens bedömningar i budgeten

Interpellation 2012/13:186 av Nilsson, Pia (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-12-19
Anmäld
2012-12-19
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2013-01-15
Sista svarsdatum
2013-01-28
Besvarad
2013-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 19 december

Interpellation

2012/13:186 Regeringens bedömningar i budgeten

av Pia Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Finansminister Anders Borg beskrev för några veckor sedan framtiden för den svenska ekonomin som ljus. Hans bedömning i budgeten var att tillväxten skulle öka med 2,7 procent nästa år och med 3,7 procent året därefter. Finansministern räknade också med att arbetslösheten kommer att börja sjunka nästa år, för att sedan kraftigt minska åren därpå.

Samtliga expertmyndigheter har emellertid gjort en annan bedömning. De beräknar att arbetslösheten kommer att vara klart högre såväl nästa år som de efterföljande åren och gör en betydligt mindre optimistisk bedömning av den ekonomiska tillväxten.

Differensen mellan finansministerns och expertmyndigheternas bedömningar är ett problem eftersom riksdagens beslut om den ekonomiska politiken vilar på finansministerns beräkningar.

Sedan budgeten presenterades har förutsättningarna på arbetsmarknaden och för svensk ekonomi förändrats. Varslen haglar över den svenska arbetsmarknaden. Tiotusentals jobb kommer att försvinna från stora företag som Astra Zeneca, Telia, Volvo, SSAB och Stora Enso. I deras spår har underleverantörer och andra mindre företag runt om i landet varslat om ännu fler uppsägningar. Hittills i år har över 50 000 personer varslats om uppsägning.

Konjunkturinstitutet rapporterar för andra månaden i rad att tillväxten i den svenska ekonomin är betydligt svagare än normalt. Byggsektorn har allvarliga problem och både tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn backar. Även hushållen har blivit mer pessimistiska i synen på landets ekonomi.

OECD rapporterar att tillväxten i världen i år och nästa år blir avsevärt lägre än vad man tidigare trott. I Sverige spås den bara bli 1,2 procent och OECD har uppmanat regeringen att stimulera den svenska ekonomin på olika sätt för att få fart på tillväxten.

Med anledning av det anförda vill jag fråga finansministern om han avser att omvärdera åtgärderna i budgeten för att bättre möta expertmyndigheternas prognoser.

Debatt

(13 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2012/13:186, Regeringens bedömningar i budgeten

Interpellationsdebatt 2012/13:186

Webb-tv: Regeringens bedömningar i budgeten

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.