Problem med miljöbilsstöd

Interpellation 2015/16:758 av Karin Svensson Smith (MP)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-08-12
Överlämnad
2016-08-12
Återtagen
2016-08-17
Anmäld
2016-08-25
Sista svarsdatum
2016-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Supermiljöbilspremien och 5-årig skattebefrielse för nya miljöbilar har instiftats för att miljöbilarnas andel av fordonsbeståndet inom Sverige ska öka. Åtgärderna syftar till att kompensera för ekonomiska nackdelar med miljöbilar vid köp av nytillverkad bil. I längden är tanken med åtgärderna att de ska bidra till att fler miljöbilar når andrahandsmarknaden, och att ekonomiska trösklar för att köpa miljöbil minskar.

Bland annat Trafikanalys har däremot visat att färre bilar än staten subventionerar når svenska andrahandsmarknaden. Många bilar avregistreras nämligen och förs utomlands efter att stöden för bilen upphört, till länder där andra subventionsmodeller för miljöbilar, större efterfrågan, etc. gör försäljning mer lönsam. Det händer dessutom att bilar som berättigar pengar genom supermiljöbilspremien avregistreras och förs utomlands utan att ha rullat en enda meter på svensk mark. Med andra ord bidrar staten med 40 000 kronor till bilar som omgående lämnar Sverige.

Konsekvensen blir således att svenska staten subventionerar inköp av bilar som inte stannar i Sverige. 2015 gällde detta 70-80% av alla avregistrerade gas- och elbilar som berättigats något av stöden och hela 95% av elbilarna. Nettoökningen av miljöbilar inom fordonsflottan blir därför betydligt mindre än vad satsningarna syftat till.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ministern:

Avser ministern att vidta åtgärder för att svenska miljöbilsstöd i en mer betydande grad än idag ska bidra till att antalet miljöbilar i svenska fordonsflottan ökar?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.