Kvinnor i chefspositioner

Interpellation 2015/16:611 av Helena Bouveng (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-05-02
Återtagen
2016-05-10
Anmäld
2016-05-10
Sista svarsdatum
2016-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jämställdhet har länge haft en naturlig plats i den svenska debatten. Ändå finns flera exempel på hur svenska kvinnor halkar efter i internationella jämförelser.

Detta visar Tankesmedjan Timbro i sin nya bok The Nordic Gender Equality Paradox av forskaren Nima Sanandaji. Exempelvis är det 48 procents mindre sannolikhet att kvinnor i Sverige når en chefsposition jämfört med en manlig kollega. Motsvarande siffra i USA är 15 procent. Sanandaji har tidigare visat, i rapporten Kvinnors karriärer och arbetstid, att kvinnor även arbetar färre timmar totalt än i till exempel Baltikum.

Nästan 70 procent av de anställda inom den offentligt finansierade omsorgssektorn är kvinnor. Det är den sektor som erbjuder sämst möjlighet att driva egna företag.

Förutom att den stora offentliga sektorn har kommit att hämma kvinnors karriärmöjligheter bidrar föräldraförsäkringen till att kvinnor arbetar färre timmar än män. Kvinnor tar i snitt ut drygt 13 månader – varav 3,5 är utan ersättning – medan män tar ut drygt 3,5 månader. Tappar man över ett års erfarenhet mitt i livet, om inte mer, förlorar man ett år av karriärsteg och löneutveckling. Detta kan jämföras med USA där medeluttaget för en kvinna är 2,5 månader.

Faktorer som var menade att öka jämställdheten, som en utbyggd föräldraförsäkring och en stor offentlig sektor, har visat sig stjälpa den. Svenska kvinnor halkar efter. Detta verkar inte vår rödgröna regering förstå.

I stället för att arbeta för att fler kvinnor ska nå chefspositioner, jobbar den så kallade feministiska regeringen i motsatt riktning. Man försämrar exempelvis RUT-avdraget, vilket drabbar en sektor där många kvinnor når sin första chefsposition.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson varför finansministern väljer att gå fram med en halvering av RUT-avdraget, trots att det är en reform som gör att fler kvinnor kan nå en chefsposition.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.