illegala vapen

Interpellation 2001/02:342 av Enström, Karin (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-03-26
Anmäld
2002-04-02
Besvarad
2002-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 26 mars

Interpellation 2001/02:342

av Karin Enström (m) till justitieminister Thomas Bodström om illegala vapen

I en artikelserie i Dagens Nyheter har förekomsten av illegala vapen belysts. Enligt DN fanns det den 13 mars i år 689 150 vapeninnehavare med totalt 2 096 798 vapenlicenser i Sverige. Försvarsdepartementet beräknade 1995 antalet illegala vapen i landet till 27 000. I dag finns det kanske dubbelt så många. Sedan den 1 januari 2000 har 48 människor dödats med skjutvapen, skriver DN.

Tidningen skriver också att kontrollen av den svenska vapenhandeln är undermålig. Bara 10 % av landets vapenhandlare är med i Sveriges vapenhandlareförening. Vid en enda inspektion hos 44 av landets omkring 1 000 vapenhandlare hittades över 2 000 vapen med ett oklart förflutet, som omhändertogs. Vid detta tillfälle beslagtogs också 109 skjutvapen som klart illegala.

I Stockholm kunde DN berätta om en skytteklubb som sålde falska aktivitetsintyg, för att medlemmarna snabbt skulle kunna erhålla vapenlicenser. Minst ett fyrtiotal falska intyg hann utfärdas innan polisen slog till, men utredningen fick läggas ned därför att människor var för rädda för att vittna. I hälften av Pistolskytteförbundets 660 klubbar bedrivs ingen verksamhet, vilket för misstankarna till att de bara är "fabriker" för vapenlicenser.

Vi ser i Sverige en brottslighet som blir allt grövre och kryper allt längre ned i åldrarna. Förra året ökade våldsbrottsligheten bland 15@17-åringar med 30 % enligt Aftonbladet (den 25 februari 2002). Polisen är kraftigt underbemmanad eftersom regeringen ströp intagningen till polishögskolan i fem terminer vid mitten av 1990-talet och sedan dess har nästan en polis om dagen försvunnit. Samtidigt finns alarmerande uppgifter om förekomsten av illegala vapen, vilket är mycket allvarligt. Hur kan det komma sig att polisen @ som redan knappt har tid att ens komma när de behövs, än mindre utreda brotten som begås @ även ska behöva misslyckas på detta område? Ett ökat antal illegala vapen förvärrar förstås situationen och gör brottsligheten ännu grövre. I kombination med den nedrustade rättsstaten växer otryggheten för medborgarna lavinartat.

Vilka konkreta åtgärder avser justitieministern att vidta för att beivra förekomsten, spridningen och ökningen av illegala vapen i Sverige?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.