Gränshandeln med Norge

Interpellation 2017/18:506 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2018-04-20
Överlämnad
2018-04-23
Anmäld
2018-04-24
Återtagen
2018-05-03
Sista svarsdatum
2018-05-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Sverige och Norge har en lång historia bakom sig där våra länder har varit mer eller mindre sammanflätade under perioder. I dag har vi ett fortsatt stort utbyte av våra vänliga grannar, mycket tack vare turism och handel. Gränshandeln ökade med 4,7 procent under 2017 och mellan det fjärde kvartalet 2016 till och med tredje kvartalet 2017 spenderade norrmännen hela 15,8 miljarder kronor här.

Däremot har bland annat Nordiskt samarbete uppmärksammat att det finns hinder och en gränshandelsproblematik mellan vårt land och Norge. Tull och deposition i samband med överförsel av varor är ett stort problem för många företag. Norge är ett av de länder som vi exporterar mest till, därför är det anmärkningsvärt att det fortfarande finns en gränshandelsproblematik och att den fortfarande är så pass stor. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för konkreta insatser för att minska gränshandelsproblematiken gentemot Norge?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.