Flyktingfördelning inom EU

Interpellation 2015/16:708 av Monica Green (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-06-07
Överlämnad
2016-06-08
Anmäld
2016-06-09
Återtagen
2016-06-16
Sista svarsdatum
2016-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

När IPU:s kommitté för mänskliga rättigheter nyligen besökte Libanon kom frågan om EU:s mottagning av flyktingar från Syrien upp. Lilla Libanon med sina 4 miljoner invånare har tagit emot mer än 1 miljon flyktingar de senaste åren. Det är en stor ansträngning för Libanon, som ska ordna tak över huvudet och en dräglig tillvaro för människor som flytt från krig och förtryck. De ska också ordna möjlighet till skola för alla syriska barn upp till 18 år, vilket möjliggörs genom dubbla skift i skolorna. 

Sverige får på många håll beröm för att ha tagit emot 160 000 flyktingar förra året – kvinnor, män och barn som nu ska få en tryggare tillvaro och möjlighet till ett bättre liv än om de stannat kvar i eller i närheten av krigshärdarna. Vi har tagit emot fler människor per capita än något annat EU-land. Men Sverige kan inte lösa flyktingsituationen på egen hand. Fler länder måste vara med och ta ansvar.

EU tog år 2015 emot 1,2 miljoner flyktingar på sina 500 miljoner invånare. Om EU fördelade dessa på befolkningsmängd, storlek och ekonomi skulle det se helt annorlunda ut än vad det gör i dag. Flera EU-länder tar inte sitt solidariska ansvar vare sig när det gäller att komma med förslag på fördelningsnyckel till EU-kommissionen eller att ta emot nyanlända, vilket är mycket olyckligt.

Jag vill därför fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vad avser statsrådet att göra för att få en bättre fördelning av flyktingar som kommit till EU?

Vilka påtryckningsmedel kan statsrådet använda för att andra EU-länder ska ta ansvar?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.