fastighetsskatten

Interpellation 2002/03:351 av Hagfeldt, Stefan (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-05-09
Anmäld
2003-05-09
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Sista svarsdatum
2003-05-23
Svar fördröjt anmält
2003-05-26
Besvarad
2003-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 9 maj

Interpellation 2002/03:351

av Stefan Hagfeldt (m) till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten

För några dagar sedan lämnade svenska folket in sina självdeklarationer. Med egna ögon kunde de som bor i småhus konstatera att fastighetsskatten i många fall ökat dramatiskt på grund av höjda taxeringsvärden. De som bor i flerfamiljshus, kunde tyvärr inte konstatera hur hög fastighetsskatten är eftersom det är hyresvärden som betalar fastighetsskatten. Däremot vet många av hyresgästerna att en del av hyran de betalar går till fastighetsskatt. Många familjer har stora svårigheter att betala sin hyra eftersom den tar så stor del av deras nettoinkomster i anspråk. Det har också visat sig att taxeringsvärdet i flera fall slår mycket snett.

I mitt hemlän Östergötland slog Norrköpings Tidningar den 18 april 2002 stort upp på första sidan att en pensionär fått dubblat värde på sin osäljbara tomt. Det konstaterades att taxeringsvärdena på fritidstomter blir upp till sex gånger så höga som marknadsvärdet.

För denna pensionär som har ett fritidshus vid Edsviken sydost om Valdemarsvik är situationen inte ny. Han gick ända upp till regeringsrätten för att få en ändring till stånd av den förra fastighetstaxeringen från 1996. Då taxerades en av hans tomter till 129 000 kronor. Efter tre års idoga ansträngningar att sälja tomten fick han 55 000 kronor.

"Min uppfattning är att något måste göras åt det här", säger avdelningsdirektör Leif Bondesson på skattemyndigheten i Linköping.

Den här gången har en obebyggd tomt fått sitt taxeringsvärde höjt från 75 000 kronor till 279 000 kronor. Förmodligen går den inte att sälja ens för 75 000 kronor.

Under tiden ska denna pensionär tvingas betala fastighetsskatt på ett värde som ligger tre á fyra gånger över marknadsvärdet Det är inte märkligt att många pensionärer blir förtvivlade.

Igår fick jag ett brev med rubriken "Varför ska vi tvingas flytta när grannarna säljer?"

Jag citerar ur brevet: "Efter att ha lämnat in fastighetsdeklarationen känner vi fastighetsägare en stor sorg och tomhet. Liksom en stor uppgivenhet och vanmakt över reglerna för att kräva in beskattning för något som inte ger intäkter. Åtminstone inte så länge man använder sitt hus för att bo i. Det är mycket vi inte förstår.

Vi förstår inte varför vi ska drabbas av ökad skatt bara för att några av våra grannar sålt. Vi får inte mer pengar att betala skatt med för det.

Vi förstår inte varför vi ska tvingas att leva under ständig otrygghet och rädsla för att inte kunna bo kvar i våra hem.

Vi förstår inte varför flera av oss ska behöva bli uppryckta med sina rötter, att våra barn ska tvingas byta skola och kamrater och att vi själva kan tvingas söka ny arbetsplats."

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till finansministern:

Vad avser finansministern att göra för att fastighetsägare ska slippa att betala fastighetsskatt efter ett värde som ligger flera gånger över marknadsvärdet?

Vad avser finansministern att göra för att förhindra att familjer tvingas flytta när grannarna säljer?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.