Till innehåll på sidan

Exportansträngningar för det svenska artillerisystemet Archer

Interpellation 2015/16:570 av Allan Widman (L)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-19
Överlämnad
2016-04-20
Anmäld
2016-04-21
Svarsdatum
2016-04-29
Sista svarsdatum
2016-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Danmark avser att anskaffa nya artilleripjäser. Bland de fem leverantörer som valts ut i en första omgång ingår BAE Systems. Företaget, som är verksamt i Sverige, kan offerera flera olika artillerisystem, bland annat det svenskutvecklade systemet Archer.

 

Mot bakgrund av att Norge nu avbeställt sina tjugofyra pjäser av artillerisystemet Archer vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att BAE Systems ska offerera denna pjäs till Danmark?

Debatt

(7 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.