Europeiskt bokningssystem för tågresor

Interpellation 2021/22:524 av Jens Holm (V)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-05-25
Överlämnad
2022-05-25
Anmäld
2022-05-30
Sista svarsdatum
2022-06-10
Svarsdatum
2022-06-27
Besvarad
2022-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Allt fler vill ta tåget ut i Europa. Det är mycket välkommet eftersom tåget är det energieffektivaste och mest klimatsmarta sättet att resa på. Men väldigt många vittnar också om svårigheterna med att boka internationella tågbiljetter. Även om vissa framsteg har gjorts är det fortfarande krångligt att boka tågbiljetter, och vi är fortfarande mycket långt från en central bokningssida för internationella tågresor.

Jag har själv ägnat många kvällar åt att reservera platsbiljetter kopplade till familjens interrailkort, och inte ens interrailsystemets app Railplanner och hemsidan Eurail.com fungerar som de ska. Det som behövs är att en oberoende part tar ansvar för att bygga upp en europeisk bokningssida för tågresor i Europa, och jag tror att EU skulle kunna vara bäst skickat att göra detta. EU har resurserna, ökat tågresande är ett uttalat mål för att nå Fit for 55-klimatmålen, och EU skulle också kunna tvinga alla tågoperatörer att mata in sina priser och tidtabeller till ett paneuropeiskt bokningssystem.

Att göra det enklare att resa med tåg i Europa har diskuterats länge, men dessvärre går det långsamt samtidigt som intresset för att resa med tåg bara ökar. Europas resenärer och klimatet blir de stora förlorarna när politiken inte kan presentera en adekvat lösning på detta problem.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att verka för att EU skyndsamt tar fram en central bokningssida för europeiska tågresor där alla europeiska tågbolag åläggs att mata in data kring tidtabeller och priser så att de blir tillgängliga för alla resenärer?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2021/22:524, Europeiskt bokningssystem för tågresor

Interpellationsdebatt 2021/22:524

Webb-tv: Europeiskt bokningssystem för tågresor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 91 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att EU skyndsamt tar fram en central bokningssida för europeiska tågresor där alla europeiska tågbolag åläggs att mata in data för tidtabeller och priser så att de blir tillgängliga för alla resenärer.

Att göra det enklare att resa med tåg ut i Europa är en prioriterad fråga för regeringen. Under mandatperioden har regeringen arbetat aktivt med denna fråga och bland annat uppdragit åt Trafikverket att upphandla nattåg till kontinenten med trafikstart till hösten 2022. På nationell nivå driver även regeringen på för införandet av nationella biljettsystem för att underlätta resande med kollektivtrafik i hela landet.

EU-kommissionen har identifierat behovet av åtgärder för att öka attraktiviteten för tågresande inom Europa. Kommissionen planerar att lägga ett förslag i slutet av året. Sverige ser fram emot kommissionens förslag och arbetar för att stärka möjligheten till tågresor i EU.


Anf. 92 Jens Holm (V)

Fru talman! Jag vill tacka infrastrukturministern för svaret på min fråga.

Frågan är aktuell för väldigt många européer just nu, inte minst svenskarna som verkligen älskar att ta tåget ut i Europa. Det märker man när man själv försöker boka tågresor ut till Europa nu i sommar. Nattågen är alldeles för få, men de som finns är i praktiken redan fullbokade. Det blev de nästan tre månader innan, det vill säga från och med att man kunde börja boka biljetter.

Jag och min familj har de senaste veckorna planerat vår tågluffning ut i Europa. Resan från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg, Mannheim, Paris, Carcassonne i Frankrike, Barcelona och Sitges, söder om Barcelona i Spanien, var inte helt enkel att boka, och det här är bara resan ned. Sedan ska vi också tillbaka.

Varför? Vi har Interrailkort, så kallade tågluffarkort, och då behöver man bara boka sitt- och sovplatsbiljetter där man vill ha det. Vissa tycker kanske att det inte behövs ett centralt europeiskt bokningssystem eftersom det finns flera olika, såsom eurail.com, Rome2rio och Bahn, det vill säga den tyska motsvarigheten till SJ. Även SJ säljer en del utlandsbiljetter. Vidare finns nystartade ETC Tåg och väldigt många andra sajter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Problemet är att ingen av dessa sajter är en heltäckande sida där man kan boka alla färdbiljetter, sittplatsbiljetter eller ligg- och sovplatsbiljetter. Vissa säljer vissa biljetter och andra säljer andra. När man bokar vissa franska och spanska biljetter får man dem från vissa ställen endast hemskickade per post, och man kan få vänta så länge som upp till tre veckor. Därför måste våra biljetter för hemresan från Spanien skickas till vårt hotell i Spanien, annars hade vi inte fått biljetterna.

Fru talman! Jag tror att det finns ett problem att lösa här, och jag tror faktiskt att EU är bäst skickat att lösa det. Vi behöver en sajt, en hemsida, som är en central plats där alla biljetter kan bokas.

Det här går helt i linje med EU:s klimatmål om att minska utsläppen till 2030. Där har man särskilt pekat ut transportsektorn och ökat resande med tåg som en väldigt viktig del i det så kallade Fit for 55-paketet. EU skulle också kunna ålägga alla tågbolag att tanka in sina tidtabeller och priser i ett centralt bokningssystem så att resenärerna bara behövde söka sig till ett ställe för att göra sin bokning. Det är egentligen obegripligt att detta ännu inte har skett.

Vissa tror nog att det här finns, men jag kan genom egen empiri tala om att det inte fungerar i praktiken med alla dessa olika bokningssajter. Jag vill ändå säga ett stort tack till dem som försöker utveckla bokningssidor. Jag tror dock att det stora problemet är att det saknas en central europeisk koordinering för att det ska fungera. Ett av grundproblemen är avregleringen av järnvägsmarknaden i Europa, där järnvägsbolagen ska konkurrera och inte samarbeta med varandra. EU skulle dock kunna ålägga dem att skicka uppgifterna till en central bokningssajt.

Jag vill veta om regeringen driver på för detta. Menar ministern att det kommer att finnas en central europeisk bokningssajt för europeiska tågbiljetter, apropå det förslag som ska komma från EU?


Anf. 93 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Här har vi gemensamma utgångspunkter. Även jag är en gammal tågluffare och minns hur otroligt smidigt och bekvämt det var när man som ung ville resa runt inom Europa. Visserligen finns Trans Europ Express, men det samarbete som fanns upphörde sorgligt nog någon gång på 90-talet. Statliga tåg- och järnvägsbolag i Europa hittade gemensamma lösningar så att inte minst vi ungdomar kunde åka runt. Men sedan kom avregleringen och privatiseringarna. Som socialdemokrat får jag ändå tillstå att det funnits delar i det som varit positiva, så som ett bredare utbud och utökning av regiontrafik. Men de gemensamma lösningarna har försvunnit.

Vi märker dock nu det som Jens Holm uppmärksammar, det vill säga att det finns en längtan tillbaka till att vi ska hitta fler gemensamma lösningar. Då måste grunden för detta finnas. En sak här är ITS-direktivet, som vi nyligen hanterade och som jag rapporterade om till trafikutskottet. Det är ett direktiv om intelligenta transportsystem där man reglerar skyldigheten att dela data mellan de olika europeiska länderna och de olika transportslagen. Utgångspunkten är att alla sedan 2017 har en nationell kontaktpunkt, en åtkomstpunkt, med trafikdata för olika transportslag. Det är början på detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det andra är det som Jens Holm också nämnde, att kommissionen nu förbereder ett förslag, vilket jag i allra högst grad välkomnar, som kan komma att innebära att vi underlättar förutsättningarna ordentligt för multimodala digitala tjänster. Förslaget är tänkt att läggas fram under fjärde kvartalet 2022. Från Sverige deltar Trafikverket, SJ, Samtrafiken och andra i arbetet. Det kan faktiskt vara så att vi under ordförandeskapet, fru talman, får möjlighet att summera och ta initiativ för att det här ska få både den uppmärksamhet och den framdrift som det förtjänar.

Just nu drivs väldigt mycket av detta av ett antal länder - Sverige är ett av dem - som vill se mer gemensamma tåglösningar. Vår stora argumentation för nattågen, tillsammans med Belgien, Danmark och några andra länder som har agerat mot kommissionen, är ett exempel på detta.

Därutöver är det egentligen ideella krafter som gör ett jättearbete - tågresor.nu och Facebooksidor där väldigt många delar med sig av tips. Jag uppskattar verkligen engagemanget. Här bryts nya vägar, och man delar den information man har.

I grunden handlar det om att skapa ett ramverk, ett regelverk, där vi får fram en delning av multimodala digitala tjänster och ålägger, precis som Jens Holm var inne på, aktörerna att dela informationen om biljettdata, så att det blir möjligt för oss som resenärer att resa genom Europa, om inte gränslöst så åtminstone väldigt mycket enklare. Jag tänker att det är viktigt för EU:s och vår egen identitet. Jag tänker att det är viktigt för alla dem som inte vill köra bil eller flyga utan vill ta tåget.

Om vi backar tillbaka lite till före pandemin kommer vi ihåg att vi hade en debatt i Sverige om flygskam och att väldigt många valde att ta tåget ut i Europa. Det var en kraftig ökning, trots att det var bökigare, krångligare, dyrare och tog längre tid, för man ville minska sitt klimatavtryck. Och man ville, om jag ska vara lite filosofisk, inte bara komma fram till målet utan också uppleva själva resan.


Anf. 94 Jens Holm (V)

Fru talman! Jag kan dela ministerns beskrivning av hur det var förr. Jag kommer ihåg min första tågluff. Jag köpte alla mina biljetter på tågstationen i Sundsvall och reste genom hela Europa. Jag tog nattåget från Stockholm, vaknade upp i Paris och fortsatte ned till Spanien och sedan samma väg tillbaka. Det gick alldeles utmärkt.

Det var lite lättare på den tiden, för då hade vi nationella monopol som samarbetade med varandra. Man samarbetade kring tidtabeller, priser och vad som hände ifall man missade tåg, när man kunde ta nästa anslutande tåg och så vidare. Så är det inte i dag. Vi har ett helt avreglerat system, som blir till förfång för det här samarbetet. Det blir också till förfång för nattågen. Man pratar mycket om nattågen, men nattågens kapacitet i Europa är bara en liten skärva av vad det var en gång i tiden.

Vi kan prata om att rulla tillbaka tiden och återreglera. Jag tycker att det delvis behöver ske. Det som är fullständigt akut - där bör man egentligen inte ge sig in i privatiseringsdebatten - är behovet av ett centralt europeiskt bokningssystem.

EU har varit väldigt snabbt med att avreglera. Det var det första, det andra, det tredje och nu det fjärde järnvägspaketet. Och det handlade om avreglering, men ingen tog ansvar för resenären som ska stå där och själv sy ihop sin resa. Nu är det dags att ta ansvar för resenären. Då behöver vi ett centralt europeiskt bokningssystem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag tycker inte, fru talman, att jag riktigt fick svar från ministern. Jag tror att intentionerna från EU är goda när det gäller de multimodala trafiktjänsterna, som kommer att finnas med i det EU-förslag som läggs fram efter sommaren någon gång. Innehåller det också förslag om en central europeisk bokningstjänst, där alla operatörer åläggs att lägga in sina tidtabeller och priser? Det vill jag veta. Jag vill självklart också veta om Sverige, vid sidan av en massa andra viktiga saker att driva, driver på för att EU ska ta initiativet till en central europeisk bokningstjänst med de egenskaper som jag var inne på.

Låt mig bara nämna nattågen. Det är fantastiskt bra att SJ börjar köra nattåg till Hamburg från och med den 1 september. Låt oss komma ihåg att grundtanken var nattåg hela vägen ned till Bryssel. Men, återigen, av konkurrensskäl får Sverige inte upphandla sådan trafik hela vägen till Bryssel, så det blev halvvägs till Hamburg. Det är alltid något. Men även det visar på att vi i grunden måste ändra på det europeiska järnvägssystemet. Och vi måste ha mer av samarbete och mindre av avreglering, för den har verkligen gått för långt.

Jag vore tacksam för svar på mina frågor.


Anf. 95 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Det är sant att det är nu i höst som SJ börjar köra nattågen till Hamburg, och det är för att vi upphandlar trafiken. Det är ju med skattemedel som vi gör detta. Det är egentligen sorgligt att det ska behövas. Man skulle önska att det fanns utrymme för en kommersiell nattågstrafik som är lönsam. Snälltåget finns där som pionjär, och har gjort det på ett beundransvärt sätt. Min ambition och förhoppning är att vi med den upphandling vi nu gör ska öka intresset och engagemanget på ett sätt som gör att kommersiella aktörer nu investerar än mer i nattågstrafik framöver. Jag tror nämligen att det är helt nödvändigt, för fler kommer att vilja åka nattåg. Men upphandlingsmodellen är komplicerad, och för dem som följer debatten vill jag tala om varför.

Olika länder har olika principer för vilken tågtrafik som ska få köra genom respektive land. I Tyskland vill man inte att andra staters upphandlade trafik ska köra genom landet. Det är därför som Sverige har agerat tillsammans med Danmark och Belgien. Vi har skrivit brev till kommissionen. Jag har tagit upp detta vid ett flertal tillfällen både bilateralt med Tyskland och naturligtvis också i andra sammanhang. Men dessvärre har vi ännu inte fått någon förändring till stånd. Vi kunde upphandla trafiken till Hamburg, och det är min förhoppning och förvissning att det går att ta sig vidare därifrån ut i Europa.

Detta är ett steg på vägen. Men, precis som Jens Holm säger, går det för sakta i ett EU som numera är avreglerat. En gång i tiden var argumentet för avregleringen effektivitet, snabbhet och smarta lösningar. Nu verkar tidens tand visa att det kanske är bättre att reglera för att få effektivitet, snabbhet och smarta lösningar.

Från regeringens sida har vi dels agerat för nattågen, dels kommer vi inte minst under ordförandeskapet att se till att frågan om kommissionens arbetsprogram innehåller ett lagstiftningsförslag om multimodala digitala tjänster. Då har vi alla möjligheter att agera. Vi vet ännu inte om kommissionen kommer att lägga fram det här förslaget. Men Trafikverket, Samtrafiken och SJ deltar i detta arbete, och min förhoppning är att man ska lägga fram en produkt som sedan utgör en bra grund för en diskussion om tågtrafiken inom EU.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Grunden har vi som sagt på plats med ITS-direktivet. Men det måste också vara lättare att hitta gemensamma lösningar. Jag vill passa på att säga att vi i Sverige har haft en ordning där man har kunnat hitta bra biljettpriser inom ett län men inte utanför länet. Jag tycker att det har varit ohållbart. Vi har från regeringens sida arbetat systematiskt med att försöka tillskapa någonting som liknar ett nationellt biljettsystem. Det har funnits resrobot.se och några andra modeller, men de har inte fungerat riktigt väl.

Nu lägger vi över 200 miljoner kronor, tror jag att det är, för att stödja regionerna i framtagandet av gemensamma biljettsystem. De system som har byggts upp ska kunna kopplas ihop för att på det sättet ge resenärerna en möjlighet att ha en biljett som inte bara gäller i Stockholms län eller hemma i Kronoberg utan i fler regioner eller i hela landet.

Det är så vi nu arbetar för att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt, billigare och smartare på svensk nivå men också på europeisk nivå.


Anf. 96 Jens Holm (V)

Fru talman! SJ:s nattåg och likaså snälltåg och snabbtåg är jätteviktiga. Låt oss komma ihåg att SJ kör nattåg alla dagar från och med den 1 september och även de dagar som de inte får ersättning för från staten, för de vill kunna köra nattågen alla dagar. Det är otroligt viktigt och bra.

Ministern nämnde återigen EU-förslaget som ska innehålla de multimodala trafiktjänsterna vilka ska göra det lättare att boka biljetter, om jag förstod det rätt.

Fru talman! Jag skulle vilja att ministern tar i sin mun att Sverige driver ett centralt europeiskt bokningssystem för tågresor. Det är det som jag vill att ministern ska säga nere i Bryssel, och det är EU som måste leverera detta.

Sedan om detta blir bokningssajter som drivs på kommersiell basis spelar mig ingen större roll. Men EU måste inrätta ett centralt europeiskt bokningssystem för tågresor.

Jag hör inte riktigt ministern säga det. Det vore väldigt bra ifall ministern kunde vara tydlig och säga: Det här är den svenska linjen, och målsättningen är att det ska leda fram till detta.

Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att detta med största sannolikhet är min sista debatt någonsin i Sveriges riksdag. Jag vill tacka alla kära meddebattörer, ministrar och andra riksdagsledamöter.

Jag vill tacka talmännen, jag vill tacka alla åhörare, och jag vill inte minst tacka riksdagens personal. Det är personalen här i kammaren, hela Riksdagsförvaltningen, personalen i matsalen, personalen som arbetar i kaféet, personalen som städar varje dag, personalen på servicedesk och helpdesk och inte minst vakterna.

Det har varit en fantastisk tid. Nu har jag gjort mina tolv år i riksdagen. Jag vill tacka för den här tiden.


Anf. 97 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Låt mig först till sakfrågan säga att det inte är någon tvekan. Vi arbetar hårt för att vi ska hitta fler förslag som underlättar gemensamt resande inom EU.

Ibland är det på den aggregerade nivån. Här handlar det också om kompositbromsblock. Det handlar om andra saker som också ligger i svensk prioritering. I varenda diskussion vi har handlar det om att öka förutsättningarna för mer gemensamma lösningar vare sig det är biljettsystemet, och det är viktigt i sig, eller uppgifterna, om vi ska vara riktigt ärliga med terminologin. Det handlar också om godstrafiken som måste fungera bättre inom EU. Jag tror att vi delar uppfattning där.

Jag hoppas och tror att Jens Holm, vilken roll han nu har, fru talman, under ordförandeskapet ändå deltar aktivt i den frågan. Den är viktig. Nu hävdar Jens Holm att han aldrig mer kommer att sätta sin fot här i talarstolen eller i riksdagen. Never say never. En duglig, drivande och väldigt engagerad politiker tycker jag verkligen behöver ha chans och möjlighet att komma tillbaka. Det är naturligtvis upp till Jens Holm och väljarna.

Jag vill å mina vägnar tacka för väldigt gott samarbete och bra debatter. Jag hoppas att vi ses på barrikaderna framöver!

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.