En stark arbetslöshetsförsäkring

Interpellation 2022/23:125 av Jamal El-Haj (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-12-21
Överlämnad
2022-12-22
Anmäld
2023-01-13
Sista svarsdatum
2023-01-27
Återtagen
2023-01-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Vi socialdemokrater anser att Sverige behöver en långsiktigt trygg arbetslöshetsförsäkring. Skälet till detta är först och främst att människor inte ska tvingas bli fattiga under tiden de ställer om från ett jobb till ett annat. I moderna arbetslivet, där det ställs allt större krav på omställningsförmåga, fyller en trygg och stark a-kassa en helt nödvändig funktion.

Bland det första Moderaterna gjorde när de kom till makten 2006 var att chockhöja avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen och försämra villkoren. I ett slag föll medlemskapet i a-kassan från 80 procent av arbetskraften till 66 procent. Antalet medlemmar minskade med nästan en halv miljon. När finanskrisen slog till var det alltför många som stod utanför arbetslöshetsförsäkringen och helt saknade inkomsttrygghet när de blev av med jobbet. I denna regering ingick även Liberalerna, vars företrädare nu styr Arbetsmarknadsdepartementet.

Undertecknad vill understryka det positiva i att den nya regeringen vid tillträdandet inte försämrade a-kassan. Men givet hur samtliga tre regeringspartier tidigare har positionerat sig i frågan finns anledning till tvivel kring hur länge engagemanget för den starkare a-kassan står sig.

Med anledning av det anförda vill jag fråga arbetsmarknads- integrationsminister Johan Pehrson:

  1. Har ministern och regeringen för avsikt att göra några förändringar av arbetslöshetsförsäkringen, och i så fall vilka?
  2. Kan ministern göra en utfästelse om att nivåerna och villkoren som i dag gäller i arbetslöshetsförsäkringen inte kommer att justeras nedåt under innestående mandatperiod?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.