Till innehåll på sidan

Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland

Interpellation 2015/16:766 av Saila Quicklund (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-08-26
Överlämnad
2016-08-29
Anmäld
2016-09-01
Återtagen
2016-09-05
Sista svarsdatum
2016-09-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ett antal kommunalråd i Norrlands inland har till justitie- och inrikesministrarna uttryckt sin oro över rättssäkerheten i Norrlands inland, detta efter flytten av LKC i Östersund till Umeå. Under våren och sommaren har lokalmedierna rapporterat om en rad incidenter där polisen har skickats till fel adress eller där poliser har dirigerats felaktigt oerhört långa sträckor. Exempelvis har en polisenhet dirigerats till Örnsköldsvik när den egentligen skulle till Östersund. Avsaknaden av person- och lokalkännedom hos RLC i Umeå och den polisiära frånvaron i Norrlands inland skapar en stor otrygghet bland invånarna, särskilt på grund av de långa avstånden, och detta är oacceptabelt.

Den uppenbara oförmågan att dirigera rätt blev tydlig när en polisenhet nyligen dirigerades till Östersunds centrum, trots att larmet gällde en trafikolycka tre mil utanför staden.

Bemanningen i området har i sommar varit under all kritik. Händelser av prio 1-karaktär har inte kunnat åtgärdas, då det inte har funnits någon polis att skicka till utryckningen. Människor i länet vet således inte om en polispatrull kan förväntas komma vid en allvarlig händelse.

De positiva effekter som vi fick erfara av bland annat Trygghetens hus i Östersund, och de samordningsvinster som kom av att samla bland annat räddningstjänsten, Kriminalvården, Åklagarkammaren, SOS Alarm, ambulans och Tullverket och som av polisforskaren Stefan Holgersson har lyfts fram som ett framgångsrikt koncept, går om intet. Detta kan självklart inte fortgå. Här krävs nu kraftfulla åtgärder för att förbättra situationen i Jämtlands län.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa den polisiära närvaron och människors säkerhet och trygghet i Jämtlands län?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.