Botniska korridoren

Interpellation 2013/14:296 av Pettersson, Leif (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-02-20
Anmäld
2014-02-20
Besvarad
2014-03-04
Sista svarsdatum
2014-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 20 februari

Interpellation

2013/14:296 Botniska korridoren

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Projektet Botniska korridoren har nu slutförts. Projektet har visat på nyttan av korridoren som en av de mest samhällsekonomiskt lönsamma investeringar i infrastruktur som kan göras i vårt land. Korridoren omfattar såväl en ny Norrbotniabana som utbyggt dubbelspår efter Ostkustbanan. Det är dessutom så att EU är villigt att satsa upp till 30 procent av investeringskostnaden i projektet.

Jag vill därför fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

1. Vad avser hon att göra för att Botniska korridoren ska kunna förverkligas?

2. Vad avser hon att vidta för åtgärder för att Norrbotniabanan ska kunna påbörjas i närtid?

Debatt

(13 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2013/14:296, Botniska korridoren

Interpellationsdebatt 2013/14:296

Webb-tv: Botniska korridoren

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 75 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Anf. 76 Leif Pettersson (S)

Anf. 77 Elin Lundgren (S)

Anf. 78 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Anf. 79 Leif Pettersson (S)

Anf. 80 Elin Lundgren (S)

Anf. 81 Ingemar Nilsson (S)

Anf. 82 Jasenko Omanovic (S)

Anf. 83 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Anf. 84 Leif Pettersson (S)

Anf. 85 Ingemar Nilsson (S)

Anf. 86 Jasenko Omanovic (S)

Anf. 87 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.