Barn som utsätts för människohandel

Interpellation 2015/16:769 av Johan Forssell (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-08-25
Överlämnad
2016-08-29
Anmäld
2016-09-01
Återtagen
2016-09-02
Sista svarsdatum
2016-09-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sydsvenska Dagbladet har i en uppmärksammad artikelserie rapporterat om att barn, som kommit till Sverige som asylsökande, misstänks utnyttjas för sexuella ändamål. Bara på ett och samma HVB-boende fanns det under förra året misstankar om 15 sådana fall.

Människohandel för sexuella ändamål är en allvarlig form av brottslighet. Barn som bor på HVB-hem ska vara under sådan tillsyn att de så långt möjligt skyddas från att utsättas för denna typ av brott.

Brotten som sådana måste självklart prioriteras av rättsväsendet. Utifrån vad som framgår av Sydsvenska Dagbladet den 9 augusti 2016 har det dock i flera fall förekommit att brottsmisstankar, som avser utnyttjande av barn för sexuella ändamål, inte har lett till några polisutredningar. En polischef som citeras i tidningen säger att det för närvarande inte finns någon hos polisen som arbetar med människohandel. Utifrån vad som framgår av artikelserien förekommer det dessutom att brottsanmälningar inte alltid registreras hos polisen som just brottsanmälningar.

Detta är alarmerande uppgifter. Vi kan inte ha ett läge där allvarlig brottslighet inte utreds. Barn som kommit hit som asylsökande och bor på HVB-hem är självklart lika skyddsvärda som andra barn.

Vi har ett ansträngt läge i Sverige inom delar av välfärden. Grundläggande samhällsfunktioner måste dock fortsätta att fungera.

Mina frågor till statsrådet Anders Ygeman är:

  1. Vad gör statsrådet för att säkerställa att brottsanmälningar om allvarliga brott mot barn prioriteras av polisen och utreds i största möjliga utsträckning?
  2. Vad gör statsrådet för att säkerställa att brottsanmälningar som inkommer till polisen registreras som just brottsanmälningar?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.