Till innehåll på sidan

Avsaknad av norrländska statsråd i regeringen

Interpellation 2022/23:102 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-02
Överlämnad
2022-12-05
Anmäld
2022-12-06
Återtagen
2023-01-16
Sista svarsdatum
2023-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsminister Ulf Kristersson (M)

 

Ingen kan ha missat hur världens blickar riktas mot Norrland och allt som där händer. Sedan tidigare finns där den tunga basindustrin, vattenkraften, den växande besöksnäringen och de digitala näringarna som vuxit fram under 2000-talet. Till detta kan nu läggas en grön revolution. 

Genom kloka politiska beslut på både nationell, regional och kommunal nivå har förutsättningarna satts för investeringar av en storlek vi inte sett i Sverige på decennier. Över 1 070 miljarder kronor investeras nu i norra Sverige de kommande 20 åren. En hållbar omställning tar plats, och tillgången till grön el har vänt upp och ner på Sverigekartan. Äntligen har den stora bilden förändrats, och bedömningen är att befolkningen i Norrbotten och Västerbotten kan komma att öka med runt 100 000 personer de kommande 15 åren. I resten av Sverige och även runt om i Europa är det nu många som avundsjukt studerar utvecklingen i norra Sverige och funderar på hur man kan inspireras och hitta egna vägar att få fart på den gröna industrin.

Att i detta läge, med allt som händer i Norrland och alla de behov som behöver mötas, utse en hel regering utan något statsråd som bor norr om Gävle måste ändå ses som en bedrift, vilket leder till både förvåning och diskussion. Vad är det statsministern inte förstår om undret i norr och vad är logiken i att 60 procent av landets yta saknar representation i regeringen Kristersson? 

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Ulf Kristersson:

  1. Vilka skäl ligger grund för statsministerns beslut att inte utse något statsråd från Norrland i sin regering?
  2. Avser statsministern att utse något statsråd från Norrland, och i så fall när?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.