Arbetslivskriminalitet

Interpellation 2022/23:121 av Jim Svensk Larm (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-20
Överlämnad
2022-12-20
Anmäld
2022-12-21
Återtagen
2023-01-13
Sista svarsdatum
2023-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

I Sverige regleras villkoren på arbetsmarknaden i mångt och mycket av arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen har brett stöd i Sveriges riksdag vilket lägger grunden för en stabil vardag för både arbetare och företag. Men tyvärr har det under en tid vuxit fram ett parallellt samhälle på arbetsmarknaden där fiffel och fusk är vanligt förekommande.

Arbetslivskriminaliteten som breder ut sig får stora konsekvenser för både enskilda och samhället. Det är alltför ofta vi kan läsa reportage från hela landet om hur arbetare utnyttjas. Det kan till exempel handla om människor som tvingas bo i källare eller betala tillbaka delar av sin lön. Så kan vi givetvis inte ha det i Sverige. Att bekämpa arbetslivskriminaliteten är en oerhört viktig prioritering för oss socialdemokrater.

Svårt att fuska. Enkelt att åka fast. Kännbart att bli straffad

Detta är inriktningen för den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet som antogs av den socialdemokratiska regeringen förra mandatperioden. Det är en strategi som innehåller 45 åtgärder för att komma åt problematiken. Att följa upp och genomföra åtgärderna som pekas ut i strategin är viktigt och något som regeringen behöver fullfölja.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

  1. Avser ministern och regeringen att fortsätta med arbetet av hela strategin mot arbetslivskriminalitet, eller är det någon del i strategin som regeringen inte står bakom?
  2. Vilka ytterligare åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att komma åt arbetslivskriminaliteten?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.