Till innehåll på sidan

Torsdagen den 23 april

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:45

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.§ 1  Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 23 april 2020

Statsminister Stefan Löfven (deltar per telefon)

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Då öppnar vi dagens möte i EU-nämnden, som är ett öppet möte. Vi ska ha information och samråd med statsminister Stefan Löfven.

Några av oss är här i salen. Några av oss, däribland statsministern, är med på telefon eftersom vi befinner i dessa coronatider.

Vi hälsar statsministern välkommen.

Anf.  2  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru ordförande och nämndens ledamöter! Om ett par timmar samlas vi igen i kretsen av Europeiska rådet för ett nytt videomöte. Det är det fjärde av det slaget för att hantera coronakrisen.

Man kan absolut säga att EU-samarbetet nu sätts på prov. Alla medlemsländer

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.