Fredagen den 30 november

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:12

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.§ 1  Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 21 juni 2018

Återrapport från informellt ministermöte den 19–20 juli 2018

Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6 december 2018

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Vi hälsar statsrådet Ylva Johansson med medarbetare välkomna hit. Vi börjar med återrapporterna, om det finns något att säga om den.

Anf.  2  Arbetsmarknads- och etableringsminister YLVA JOHANSSON (S):

Ni har fått skriftlig rapportering, och jag svarar gärna

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.