Fredagen den 15 februari

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:20

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.

§ 1  Utrikes frågor

Utrikesminister Margot Wallström
Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 21 januari 2019
Återrapport från informellt ministermöte den 31 januari–1 februari 2019
Information och samråd inför möte i Europeiska rådet för utrikes frågor den 18 februari 2019

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Vi hälsar utrikesministern med medarbetare välkomna hit igen. Vi börjar med återrapporter.

Anf.  2  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S):

God morgon! Nämnden har som vanligt fått ta del av den skriftliga rapporteringen från rådsmötet. EU:s informella utrikesministermöte, som kallas Gymnich, ägde rum i månadsskiftet januari/februari i Bukarest. De frågor som stod på agendan då var östliga partnerskapet, Venezuela och Kina. Venezuela återkommer

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.