Fredagen den 14 juni

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:38

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.

§ 1  Val av andre vice ordförande

EU-nämnden valde ny andre vice ordförande.
Inga uppteckningar gjordes.
Se protokoll 2018/19:38.

§ 2

  Utrikes frågor gemensam session utrikes- och försvarsministrar

Utrikesminister Margot Wallström
Försvarsminister Peter Hultqvist
Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 17 juni 2019

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Välkomna hit, utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist! Vi går direkt på dagordningspunkt 5, Bedömning av den globala strategin, där utrikesministern och försvarsministern har en gemensam punkt.

Anf.  2  Försvarsminister PETER HULTQVIST (S):

Fru ordförande! Jag tackar för möjligheten att vara här. Jag tänker inleda med några kortare reflektioner kring

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.