Till innehåll på sidan

Fredagen den 1 mars

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:21

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.§ 1  Miljö

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 20 december 2018

Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 5 mars 2019

Anf.  1  VICE ORDFÖRANDEN:

Vi säger välkommen till statsrådet Isabella Lövin och går in på behandlingen av den kommande föredragningslistan till miljörådet. Den första punkt vi har att ta ställning till är en återrapport från mötet den 20 december. Därefter kommer vi till information och samråd inför mötet i rådet den 5 mars. Finns det något att tillägga från statsrådets sida utöver den skriftliga återrapporten?

Anf.  2  Miljö- och klimatminister ISABELLA LÖVIN (MP):

Herr ordförande! Nämnden har ju fått en skriftlig återrapport från miljörådets möte den

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.