c8046846

Bilaga

PDF
2009-10-05

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Bidrag från intresseorganisationer om genomförandet av Sveriges nationella

handlingsplan för tillväxt och sysselsättning 2008-2009

1. Folkbildningsförbundet s. 3

i) Inkommen e-post den 9 september 2009, s. 3

2. Folkbildningsrådet s. 4-6

i) Inkommen e-post den 9 september 2009, s. 4

ii) Folkbildningsrådets bidrag till Sveriges handlingsprogram för

tillväxt och sysselsättning, s. 5-6

3. Stockholms handelskammare och Handelskammarförbundet s. 7-10

i) Inkommen e-post den 22 september 2009, s. 7

ii) Organisationens bidrag till Sveriges handlingsprogram för

tillväxt och sysselsättning, s. 8-10

4. Svenska uppfinnareföreningen s. 11-27

i) Inkommen e-post den 24 september 2009, s. 11

ii) Svenska