Till innehåll på sidan

Kommenterad dagordning EPSCO 20-21 juni_240610

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F826D

Kommenterad dagordning
rådet

2024-06-10
S2024/01097
Socialdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Rådets möte (
sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor) den
20–21
juni 2024
Mötesdag 20 juni
Kommenterad dagordning

1.

Godkännande av dagordningen

2.

(ev.)

A-punkter

a)

Icke lagstiftande verksamhet

b)

Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
Lagstiftningsöverläggningar
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

3.

Revidering av direktivet om europeiska företagsråd

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Beslutspunkt. Allmän riktlinje.
Ansvarigt statsråd:
Paulina