240508 Ekofin, dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F767F

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och

finansiella frågor

14 m aj 2024

Preliminär dagordning

Godkännande av dagordningen

(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar

Direktivet om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt - Politisk överenskommelse

EU:s paket för mervärdesskatteregler för den digitala tidsåldern

a)Direktivet vad gäller mervärdesskatteregler för den digitala tidsåldern

b)Förordningen vad gäller de arrangemang för administrativt samarbete på mervärdesskatteområdet som krävs för den digitala tidsåldern

c)Genomförandeförordningen vad gäller informationskrav för vissa mervärdesskatteordningar

- Politisk överenskommelse

Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Information från ordförandeskapet

Icke lagstiftande verksamhet

Den ekonomiska återhämtningen i Europa

a)Genomförande av faciliteten för återhämtning och resiliens - Lägesrapport

b)Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens

- Antagande

Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina - Diskussion

Slutsatser om utmaningarna för finanspolitisk hållbarhet till följd av åldrande befolkningar

- Godkännande

Uppföljning av de årliga möten som G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMF höll den 17–19 april 2024

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

(ev.) Slutsatser om finansiell utbildning - Godkännande

Övriga frågor Finansministerkoalitionen för klimatåtgärder

- Information från ordförandeskapet och Nederländerna