240126 GAC, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F4C9D

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor

29 januari 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

3.Lagstiftningspaketet för försvar av demokratin i EU

-Riktlinjedebatt

4.Övriga frågor

Icke lagstiftande verksamhet

5.Det belgiska ordförandeskapets prioriteringar

-Föredragning av ordförandeskapet

-Diskussion

6.Den årliga rättsstatsdialogen: landsspecifika diskussioner

-Diskussion

7.Övriga frågor