231117 UUKI, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F331C

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom,

kultur och idrott

23–24 novem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

UTBILDNING

3.Slutsatser om utbildningens bidrag när det gäller att stärka gemensamma europeiska värden och demokratiskt medborgarskap

-Godkännande

4.Rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning

-Antagande

5.Rådets rekommendation om att förbättra utbildningen i digitala färdigheter

-Antagande

6.Locka kvinnliga begåvningar till de akademiska disciplinerna naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och konstnärliga ämnen samt matematik (STEAM)

-Riktlinjedebatt

UNGDOMSFRÅGOR

7.Slutsatser om främjande av integrering av ungdomar i politiska beslutsprocesser i Europeiska unionen

- Godkännande

8.Slutsatser om en övergripande strategi för ungas psykiska hälsa i Europeiska unionen

-Godkännande

9.Ett framåtblickande EU som engagerar sig för sina unga medborgare: ungdomars roll i EU:s beslutsprocess

-Riktlinjedebatt

10.Övriga frågor

Utbildning

a)The Ljubljana Reading Manifesto (manifest om läsning) - Information från den slovenska delegationen

b)6:e internationella musikolympiaden för skolelever (Ayia Napa, Cypern, 18–20 april 2024)

- Information från den cypriotiska delegationen

c)Dataskydd i digital utbildning

- Information från den belgiska och den nederländska delegationen

d)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från den belgiska delegationen

Ungdomsfrågor

e)Resultatet av diskussionerna vid det informella frukostmötet inom EU:s ungdomsdialog

- Information från ordförandeskapet

f)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

- Information från den belgiska delegationen

Icke lagstiftande verksamhet

KULTUR, AUDIOVISUELLA FRÅGOR OCH MEDIEFRÅGOR

11.Slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen i den europeiska datorspelssektorn

-Godkännande

12.Förbättra arbetsvillkoren för konstnärer och andra kulturarbetare

-Riktlinjedebatt

IDROTT

13.Slutsatser om kvinnor och jämställdhet inom idrotten

-Godkännande

14.Säkra miljöer inom idrotten

-Riktlinjedebatt

15.Övriga frågor Kultur/audiovisuella frågor

a)Lägesbedömning av genomförandet av rådets slutsatser från 2021 om de kulturella och kreativa näringarnas återhämtning, resiliens och hållbarhet - Information från ordförandeskapet

b)Aktuella lagstiftningsförslag

Förordningen om den europeiska mediefrihetsakten - Information från ordförandeskapet

c)The Ljubljana Reading Manifesto (manifest om läsning) - Information från den slovenska delegationen

d)Val av europeisk kulturhuvudstad 2028 České Budějovice - Information från den tjeckiska delegationen

e)Presentation av program för de europeiska kulturhuvudstäderna 2024 Bad Ischl Salzkammergut (Österrike) och Tartu (Estland)

- Information från den österrikiska och den estniska delegationen

f)Pass Culture och KulturPass

- Information från den franska och den tyska delegationen

g)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från den belgiska delegationen

Idrott

h)Världsantidopningsbyrån (Wada): möte i stiftelsestyrelsen (17 november 2023) - Information av en företrädare för EU:s medlemsstater i Wadas stiftelsestyrelse

i)Den europeiska dimensionen av de olympiska och paralympiska spelen i Paris 2024

- Information från den franska delegationen

j)Den europeiska dimensionen av fotbolls-EM i Tyskland 2024

- Information från den tyska delegationen

k)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från den belgiska delegationen