231117 FAC-utveckling, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F331A

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor –

utveckling

21 novem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Aktuella frågor

4.Team Europes engagemang i komplexa miljöer i Afrika

5.Övriga frågor